Výsledky vyhľadávania

 1. KRÍŽKOVÁ, Alena. Rozdíl v odměňování žen a mužů a rodičovství. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 3, s. 19-25.
  článok

  článok

 2. KRUPOVÁ, Kristína. The Rise of Islamic Feminism in the Contemporary Milieu of International Relations. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 302-307 online.
  článok

  článok

 3. VÉGHOVÁ VANČO, Veronika. Stratégia a Akčný plán rovnosti – príspevok aj pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 4, s. 21-23 online.
  článok

  článok

 4. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. It's Basic Income : The Global Debate. Edited by: Amy Downes and Stewart Lansley. 1st Edition. Bristol : Policy Press, 2018. 225 s. ISBN 978-1-4473-4390-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Teaching Human Resource Management : An Experiential Approach. Cheltenham : Edward Elgar, 2018. 290 s. Elgar Guides to Teaching. ISBN 978-1-78643-980-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. GALLO, Peter, ml. - MIHALČOVÁ, Bohuslava - ŠTOFOVÁ, Lenka. Gender Stereotypes At Managerial Positions in Selected Public Institution. In Administraţie şi management public. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2559-6489, 2018, no. 30, pp.96-108 online. Registrovaný: Scopus.
  článok

  článok

 8. GLICKMAN, Carl D. - GORDON, Stephen P. - ROSS-GORDON, Jovita M. SuperVision and instructional leadership : a development approach. 10th ed. New York : Pearson, 2018. 512 s. ISBN 978-0-13-444989-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. Women's Economic Empowerment in Selected MENA Countries : The Impact of Legal Frameworks in Algeria, Egypt, Jordan, Libya, Morocco and Tunisia. Paris : OECD, 2017. 150 s. Competitiveness and Private Sector Development. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/development/women-s-economic-empowerment-in-selected-mena-countries_9789264279322-en> ISBN 978-92-64-27931-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. PISA 2015 Results : Student's Financial Literacy. Volume IV. Paris : OECD, 2017. 265 s. PISA. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/pisa-2015-results-volume-iv_9789264270282-en> ISBN 978-92-64-27023-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]