Výsledky vyhľadávania

 1. BELTRAN, Arlette. Female Leadership and Firm Performance. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 363-377.
  článok

  článok

 2. SIGI 2019 Global Report : Transforming Challenges into Opportunities. Paris : OECD, 2019. 229 s. Social Institutions and Gender Index. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/sigi-2019-global-report_bc56d212-en> ISBN 978-92-64-31251-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Slovenské banky a ženy... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 7, s. 42-43.
  článok

  článok

 4. Představenstvu vládnou muži! In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 7, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2018 [elektronický zdroj]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2018. CD-ROM 669 s. ISBN 978-80-224-1700-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries. Paris : OECD, 2018. 91 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/is-the-last-mile-the-longest-economic-gains-from-gender-equality-in-nordic-countries_9789264300040-en> ISBN 978-92-64-30003-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 7. ČARVAŠOVÁ, Alena. Flexibilní pracovní místa. In Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů : recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na na Vysoké škole finanční a správní, 16. května 2018, (Praha, Česká republika). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2018. ISBN 978-80-7408-181-1, s. 19-28.
  článok

  článok

 8. Průzkum: Odměňování žen a mužů ovlivňuje firemní kultura. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2018. ISSN 1212-690X, 2018, č. 4, s. 10-11.
  článok

  článok

 9. VEINBENDER, Kristína. Někdy jsme spíš trenéři, jindy terapeuti. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2018. ISSN 0026-8720, 2018, roč. 53, č. 5, s. 13-15.
  článok

  článok

 10. SHI, Junchi - WU, Maoguo. The Impact of Female Executives’ Proportion on Corporate Performance – Evidence from China’s Garment Industry. In European Scientific Journal : Peer-reviewed Mega Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2018. ISSN 1857-7431, 2018, vol. 14, no. 7, pp. 55-68.
  článok

  článok