Výsledky vyhľadávania

 1. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 9788075980809. [Počet ex. : 45, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha


 2. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Vplyv vybraných aspektov na efektívnu daňovú sadzbu malých a stredných podnikov v SR. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 3. Handbook of input-output analysis. Edited by Thijs ten Raa. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. xii, 498 s. ISBN 978-1-78347-631-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 4. The Funding of School Education : Connecting Resources and Learning. Paris : OECD, 2017. 314 s. OECD Reviews of School Resources. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-funding-of-school-education_9789264276147-en> ISBN 978-92-64-27613-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. CHOI, Myoung Shik. The Recent effects of exchange rate on international trade. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 661-689.
  článok

  článok


 6. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářske politice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok


 7. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2, dĺžka fronty rezervácií 5]

 8. TÓTHOVÁ, Alena. Využitie finančnej analýzy vo finančnom manažmente podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 113-119. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 9. MARKOV, Nikolay et al. Application of the Nonlinear Oscillations Theory to the Study of Non-Equilibrium Financial Market. In Financial Assets and Investing [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016. ISSN 1804-509X, 2016, vol. 7, no. 3, pp. 5-19.
  článok

  článok


 10. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Microeconomic optimization equilibrium models of demand and supply for network industries markets. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 195-200 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok