Výsledky vyhľadávania

 1. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářske politice. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 1, s. 24-26.
  článok

  článok


 2. SCHULTZOVÁ, Anna - ŠEPEĽOVÁ, Jaroslava. Vplyv vybraných aspektov na efektívnu daňovú sadzbu malých a stredných podnikov v SR. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-7] online. VEGA 1/0443/15.
  článok

  článok


 3. CHOI, Myoung Shik. The Recent effects of exchange rate on international trade. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 6, pp. 661-689.
  článok

  článok


 4. Handbook of input-output analysis. Edited by Thijs ten Raa. Cheltenham : Edward Elgar, 2017. xii, 498 s. ISBN 978-1-78347-631-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 5. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 15, z toho voľných 5, prezenčne 4]

 6. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Microeconomic optimization equilibrium models of demand and supply for network industries markets. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 195-200 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 7. TÓTHOVÁ, Alena. Využitie finančnej analýzy vo finančnom manažmente podniku. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 113-119. VEGA 1/0008/14.
  článok

  článok


 8. HAJDUOVÁ, Zuzana - KLIMEK, Miroslav. Analysis of work-life balance index in the context of the selected region. In Quality and leading innovation. International scientific conference. Quality and leading innovation II. : proceedings : international scientific conference : 27. - 29. september 2016, Košice (SK), Uzhgorod (UA) [elektronický zdroj]. - Košice ; Uzgorod : Faculty of Business Economics with seat in Košice : Uzgorod National University, 2016. ISBN 978-617-589-123-0, s. 41-46 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. Doba "googlová" a mezigenerační dialog. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 0026-8720, 2015, roč. 50, č. 6, s. 16-19.
  článok

  článok


 10. ŠIMONOVÁ, Klára - ŠAFRÁNKOVÁ, Jana. Work-life balance as rediscovered modern trend in HR management. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2015. ISSN 1336-3727, 2015, roč. 13, č. 4, s. 62-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0213978/Socialno_ekonomicka_revue_volume_4_2015.pdf>
  článok

  článok