Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Stanovenie hodnoty IV : stanovenie hodnoty synergických efektov [elektronický zdroj]. Recenzenti: Eduard Hyránek, Marián Kačúr, Ján Londák. 1. vyd. Lewes : Ecoletra.com, 2017. online [221 s., 11,05 AH]. VEGA 1/006/15. ISBN 978-1-947099-90-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. HUDÁK, Martin. Global historical development of transaction activites. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 370-373 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. TURÓCIOVÁ, Jana. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností z pohľadu účtovníctva. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2012. ISSN 1335-0897, 2012, č. 10, s. 5-37.
  článok

  článok


 4. HARUMOVÁ, Anna. Oceňovanie a zdaňovanie podnikových kombinácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. - [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-5].
  článok

  článok


 5. SILNÁ, Renáta - SOLÍK, Ján. Zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky z pohľadu dane z príjmov. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 176-179.
  článok

  článok


 6. FARKAŠ, Richard. Kombinácie podnikov : účtovné aspekty : zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti. Bratislava : Iura Edition, 2008. 111 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-216-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 7. KALETOVÁ, Viera. Zlúčenie, splynutie, rozdelenie obchodných spoločností. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2007. ISSN 1335-0897, 2007, č. 15, s. 60-81.
  článok

  článok


 8. FABIAN, Peter. Zlúčenie a splynutie spoločností v SR a EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku I. Vedecká konferencia doktorandov. Ekonomika, financie a manažment podniku I. : vedecká konferencia doktorandov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2007. ISBN 978-80-225-2417-9.
  článok

  článok


 9. ONDRUŠOVÁ, Lucia - SILNÁ, Renáta. Účtovné hľadisko zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti podľa slovenskej právnej úpravy. In AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2465-0.
  článok

  článok


 10. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Deň zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti z pohľadu právneho a účtovného v Slovenskej republike. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference : 3. ročník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. ISBN 978-80-7318-529-9.
  článok

  článok