Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 123  
Vaša otázka: Heslá = "rozhodovanie viackriteriálne"
 1. DUDEK, Daniel. Podpora metodiky mat vo verejnom obstarávaní pomocou chatbotov. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář, 22. listopad - 24. listopad 2023, Praha. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5107-6, s. 13-21.
  článok

  článok

 2. FURKOVÁ, Andrea - KNÍŽAT, Peter. Aplikácia metód viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív v prostredí R. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XV : zborník zo seminára, 24. - 26. mája 2023, Púchov. - Bratislava : Letra Edu, 2023. ISBN 978-80-69021-03-7, s. 23-31. VEGA 1/0047/23, VEGA 1/0211/21.
  článok

  článok

 3. STOPKA, Ondrej - STOPKOVÁ, Mária - PEČMAN, Jan. Application of Multi-Criteria Decision Making Methods for Evaluation of Selected Passenger Electric Cars: A Case Study. In Communications : Scientific Letters of the University of Zilina. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Žilina, 2022. ISSN 1335-4205, 2022, vol. 24, no. 3, pp. A133-A141.
  článok

  článok

 4. FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard. EU Small Open Economies in Digital Competitiveness Race. In BEE Conference. Business & Entrepreneurial Economics 2022. BEE Conference : The 7th Business & Entrepreneurial Economics 2022, 03-05 June, Plitvice Lakes, Croatia. - Zagreb : University of Zagreb, 2022. ISSN 2459-5225, pp. 45-54 online. VEGA 1/0716/19, VEGA 2/0001/22.
  článok

  článok

 5. BOĎA, Martin. Modelovanie neistoty vo váhach v rámci viackriteriálneho hodnotenia. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022. ISSN 1336-7420, 2022, roč. 18, č. 1, s. 1-29.
  článok

  článok

 6. GEŽÍK, Pavel. Špecifický prístup z teórie hier pri výbere umiestnenia predajne v nákupných centrách. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 26.
  článok

  článok

 7. PEKÁR, Juraj. Metódy na riešenie viackriteriálnych úloh teórie hier. In Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii. Vedecký workshop. Viackriteriálne modely teórie hier v ekonómii a politológii: vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č.1/0427/20 : zborník z workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-4-1, s. 30-33. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 8. ČIČKOVÁ, Zuzana - CHUGURYAN, Simona. Princípy formulovania viackriteriálnej volebnej hry. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník abstraktov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974443-0-3, s. 25.
  článok

  článok

 9. ČIČKOVÁ, Zuzana - CHUGURYAN, Simona. Princípy formulovania viackriteriálnej volebnej hry. In „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“. Medzinárodná vedecká konferencia. „AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ : zborník z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. – 25. november 2022, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-974180-9-0, s. 219-224. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 10. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia - KUNCOVÁ, Martina. Modely priestorovej konkurencie. Recenzovali: Miroslava Jánošová, Martin Dlouhý. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Letra Edu, 2022. 113 s. [6,96 AH]. ISBN 978-80-974443-2-7.

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.