Výsledky vyhľadávania

 1. URIGA, Ján. Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 4/2005, roč. 10, zoš. 39, s. 2-4.
  článok

  článok

 2. MÍKA, Vladimír. Riziká chybného rozhodovania v malých a stredných podnikoch. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 90-100.
  článok

  článok

 3. KOCÚREK, Martin. Is It Worth to Cheat ? Experimental Study of Compliance in Decision-Making under the Litigation Risk by Using Different Liability Rules Regimes. In Slovak Economic Association Meeting (SEAM 2018). Conference. Slovak Economic Association Meeting 2018 : Book of Abstracts, from SEA Conference, September 21–22, 2018, Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2018. ISBN 978-80-223-4562-0, s. 22.
  článok

  článok

 4. LAUX, Helmut - GILLENKIRCH, Robert M. - SCHENK-MATHES, Heike Y. Entscheidungstheorie. 10. aktualisierte und erweiterte Auflage. Berlin : Springer Gabler, 2018. 682 s. Lehrbuch. ISBN 978-3-662-57817-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 5. WILKINSON, Nick - KLAES, Matthias. An Introduction to Behavioral Economics. 3rd Edition. London : Palgrave, 2018. 599 s. ISBN 978-1-137-52412-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. PILCH, Ctibor. Tolerancia k riziku a averzia k neistote. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Január - Február 2017, roč. 4, č. 1, s. 1-8 online. VEGA 1/0326/15.
  článok

  článok

 7. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Koncept antifragility ako prístup riadenia informačnej bezpečnosti podnikov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 27 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina. Inovatívne prístupy v manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 261-268 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 9. VESELKOVÁ, Alexandra et al. Mikroekonómia. Recenzovali: Viera Galajdová, Ján Lisý. 1. vyd. Bratislava : Sprint 2, 2017. 450 s. [22 AH]. Economics. VEGA 1/0393/16. ISBN 978-80-89710-34-8. [Počet ex. : 21, z toho voľných 12, prezenčne 4]
 10. ONDRUŠKA, Tomáš. Dôsledky prítomnosti nadmernej sebadôvery v poisťovníctve. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2016 : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4344-6, s. 75-80 CD-ROM. KEGA 034EU-4/2016.
  článok

  článok