Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 258  
Vaša otázka: Heslá = "rozpočty verejné"
 1. KLIMOVSKÝ, Daniel - BAKOŠ, Eduard - BARDOVIČ, Jakub. Participatívne rozpočtovanie : kontexty, modely a praktické skúsenosti. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 210 s. ISBN 978-80-571-0491-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. PÝCHA, Mikuláš. Providing Export Credit Support Right: Consequences for Public Budgets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2022. ISSN 1210-0455, 2022, vol. 31, no. 3-4, s. 217-235.
  článok

  článok

 3. MURA, Ladislav. [Lukáš Cíbik: Theory and Practice of Public Budgets]. In Slovak Journal of Public Policy and Public Administration : Scientific Journal. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2022. ISSN 1339-7826, 2022, vol. 9, no. 1, s. 61-63 online. Recenzia na: Teória a prax verejných rozpočtov / Lukáš Cíbik ; recenzenti: Václav Vybíhal, Ladislav Mura. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0233-2.
  článok

  článok

 4. HOLÍKOVÁ, Janka - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta - JAKUŠ MUTHOVÁ, Nikoleta. Problém vertikálnej fiškálnej nerovnováhy pri výkone prenesených kompetencií na úrovni miestnej samosprávy na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : recenzovaný vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Belianum, 2022. ISSN 2729-8213, 2022, roč. 23, č. 2, s. 123-140.
  článok

  článok

 5. BELIČKOVÁ, Kornélia - REGULOVÁ GAJDOŠOVÁ, Hilda - SKÝPALOVÁ, Miroslava. Verejné rozpočtové systémy. Recenzenti: Juraj Válek, Zuzana Brindzová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 209 s. [13,72 AH]. ISBN 978-80-225-4986-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]
 6. BABČÁK, Vladimír. Základy slovenského finančného práva. Ružomberok : EPOS, 2022. 495 s. ISBN 978-80-562-0340-8. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 7. VONDROVIC, Robert. Státní rozpočet versus rozpočty územně samosprávných celků v období 2020 až 2021. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 4, s. 42-55.
  článok

  článok

 8. BARDOVIČ, Jakub - GAŠPARÍK, Jozef. Enablers of Participatory Budgeting in Slovakia during the COVID-19 Pandemic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2021. ISSN 1804-8048, Special Issue, vol. 29, no. 1, (2021.
  článok

  článok

 9. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Zmeny v rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2021. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 1, s. 12-14.
  článok

  článok

 10. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2021 – 2023. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-0197, 2021, roč. 16, č. 2, s. 1-2.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.