Výsledky vyhľadávania

 1. JUNG, Hyunhee. Estimating the Social Value of Multifunctional Agriculture (MFA) With Choice Experiment. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 3, s. 120-128.
  článok

  článok

 2. KARPENKO, Lidiia. Základy investičného plánovania v územnom rozvoji: stratégia indexovania dlhopisov. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 2, s. 115-133.
  článok

  článok

 3. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj - REIFF, Marian. Simulation as a Tool to Model Service Quality of Electric Vehicle Charging Stations. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 21-26. SK-SRB-18-0009.
  článok

  článok

 4. UKROPEC, Anton. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 30. novembra 2019. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 12, s. 14-18.
  článok

  článok

 5. BOHA, Hithim Ahmed Emhemed. Urban and Economic Development for London City. In Interdisciplinarity in Theory and Practice : Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields. - Arad : Adoram, 2019. ISSN 2344-2409, 2019, no. 19, s. 11-15.
  článok

  článok

 6. OECD Environmental Performance Reviews: Australia 2019. Paris : OECD, 2019. 248 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-australia-2019_9789264310452-en> ISBN 978-92-64-31044-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ALRAHMAN, Abd Alrahman Ali Abd. The Prospective Researches as Approach in Planning for Development in New Urban Communities. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 20, s. 35-48.
  článok

  článok

 8. NETÍKOVÁ, Květa. Problematika brownfields z pohledu jejich bezpečnostných rizik pro územní rozvoj v ORP Slaný. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 3, s. 1-10.
  článok

  článok

 9. BUŇAT, Matěj. All-Society Economic Benefits Through Usage of Brownfield. In Business & IT : Scientific Reviewed Journal: vědecký recenzovaný časopis. - Praha : Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, 2018. ISSN 2570-7434, 2018, roč. 8, č. 1, s. 42-53.
  článok

  článok

 10. HARAKAĽOVÁ, Ľubica. Smart Villages – New Concept of Rural Development of the EU. - Registrovaný: Web of Science. In International Conference on European Integration 2018. International Conference. International Conference on European Integration 2018 : Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 : May 17 – 18, 2018 Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4169-4. ISSN 2571-029X, p. 413-423 online.
  článok

  článok