Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1836  
Vaša otázka: Heslá = "rozvoj regionálny"
 1. Logos Polytechnikos : [odborný recenzovaný časopis Vysokej školy polytechnickej v Jihlave] [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Jihlava : Vysoká škola polytechnická. 3x ročne. Dostupné na : <https://knihovna.vspj.cz/cs/casopisy-vspj/logos-polytechnikos> ISSN 2464-7551.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. FRATESI, Ugo. Regional Policy : Theory and Practice. 1st Edition. Abingdon : Routledge/Taylor & Francis Group, 2024. 386 s. ISBN 978-0-815-36408-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. KUBÍKOVÁ, Ľubomíra - RUDÝ, Stanislav. The Current Situation of Tourism in the Countries of the Visegrad Four and Their Connection to Sustainability Expressed by Selected Indexes. In EDAMBA 2023. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2023 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2024. ISBN 978-80-225-5127-4, pp. 310-319. PMVP I-22-106-00.
  článok

  článok

 5. CHLPEK, Samuel. Význam rodinného podnikania pre podporu regionálneho rozvoja na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Monika Naďová Krošláková. Bratislava, 2024. 137 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. 2x ročne. ISSN 1337-2955. Dostupné na : http://www.vsemvs.sk/VedaAVyskum/VedeckyCasopis
  časopis

  časopis

 7. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus. Praha : České vysoké učení technické v Praze. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.regionalnirozvoj.eu/> ISSN 1805-3246.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave : cestovný ruch - všeobecná ekonomika - obchod - služby - podnikanie - regionálny rozvoj [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU. 2x ročne. Dostupné na : <https://of.euba.sk/veda-a-vyskum/ekonomika-cestovneho-ruchu-a-podnikanie/archiv-vydanych-cisel> ISSN 2453-9988.
  Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie

  časopis

 9. INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World : November 2 - 3, 2023, České Budějovice. 1st Edition. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. 413 s. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN).
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 1st Edition. Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. CD-ROM 105 s. ISBN 978-80-225-5118-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.