Výsledky vyhľadávania

 1. KORDOŠ, Marcel. Synergia priemyselnej politiky a politiky hospodárskej súťaže EÚ v rámci koncepcie Industry 4.0: paralely a výzvy. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2020. ISSN 1336-1562, 2020, roč. 18, č. 1, s. 21-35.
  článok

  článok

 2. BILAN, Yuriy et al. An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, vol. 12, no. 1, pp. 22-38 online.
  článok

  článok

 3. Economic and Social Development. 51 st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development. Economic and Social Development : 51st International Scientific Conference on Economic and Social Development Development : Book of Proceedings. Editors: Khalid Hammes, Mustapha Machrafi, Vladimir Huzjan. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020. 631 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development Development. Economic and Social Development : 62nd International Scientific Conference on Economic and Social Development Development : Book of Proceedings. Editors: Ana Lorga da Silva, Tomislav Rados, Olga V. Kaurova. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2020. 401 s. ISSN 1849-7535.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. Socio-Economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective. Reviewers: Robert Baťa, Izabela Czaja... [et al.]. 1st Edition. Warszawa : Poltext, 2020. 238 s. ISBN 978-83-8175-233-6.
 6. MICHÁLKOVÁ, Anna - MARKOVIČOVÁ, Laura - KUBIČKOVÁ, Viera. Study of Social Sustainability in Tourism in the Danube Region in Slovakia. In Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management in the Context of International Economic Integration : Collective Monograph. - Riga : Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences, 2020. ISBN 978-9984-774-27-5, pp. 212-229 online [1 AH]. KEGA 034EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. Kvalitné vzdelanie je cestou k úspechu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 6-7, s. 70-73.
  článok

  článok

 9. MESAROŠ, Marko - CORONIČOVÁ HURAJOVÁ, Jana - HAJDUOVÁ, Zuzana. Kvalita života. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 26-30 online. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 10. Employment and Social Developments in Europe 2019 : Sustainable Growth for All: Choices for the Future of Social Europe : [Annual Review 2019]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 329 s. Dostupné na : <http://ec.europa.eu/social/esde2019> ISBN 978-92-76-08608-6. ISSN 1977-270X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]