Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1755  
Vaša otázka: Heslá = "rozvoj trvalo udržateľný"
 1. Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Česká geografická společnost. 5x ročne. ISSN 1210-3004. Dostupné na : https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv
  Geografické rozhledy

  časopis

 2. DZIURA, Boris. Blue Economy Policies of the Nordic (European) Countries. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 1, pp. 75-81 online. VEGA 1/0812/19.
  článok

  článok

 3. KRUPOVÁ, Lenka. Vznik Rady pre Medzinárodné štandardy o udržateľnosti (International Sustainability Standards Board - ISSB). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 2, s. 35-38.
  článok

  článok

 4. ČERVEŇOVÁ, Magdaléna. Eko-inovácie ako cesta k ekologickej digitálnej ekonomike. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2022. ISSN 1336-5711, 2022, roč. 19, č. 1, s. [1-12] online. VEGA 1/0884/21.
  článok

  článok

 5. DOUŠA, Milan - ČEPELOVÁ, Anna. Udržitelný rozvoj venkova a lidské zdroje ve vybrané místní societě v České republice. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2022. ISSN 1801-7118, 2022, roč. 18, č. 1, s. 3-26.
  článok

  článok

 6. LOVCIOVÁ, Kornélia. Digitalizácia - významný začiatok éry transformácie účtovníctva v zmysle trvalo udržateľného rozvoja. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 1339-987X, 2022, roč. 20, č. 1, s. 24-33 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. SULEJMANI, Dagmar. Tribuna tînărului cercetător. In Moldavian Journal of International Law and International Relations. - Chișinău : Moldavian Association of International Law. ISSN 2345-1963, 2022, vol. 17, no. 2, pp. 51-64 online.
  článok

  článok

 8. KORSAKIENĖ, Renata - RAIŠIENĖ, Agota Giedrė. Sustainability Drivers of Small and Medium-Sized Firms: A Review and Research Agenda. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2022. ISSN 1804-8048, 2022, vol. 30, no. 1, s. 1-12.
  článok

  článok

 9. Advances in Sustainable Development : Proceedings of HSFEA 2020. Singapore : Springer Nature Singapore, 2022. 281 s. ISBN 978-981-16-4399-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. VERSAL, Nataliia - SHOLOIKO, Antonina. Green Bonds of Supranational Financial Institutions: On the Road to Sustainable Development. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2022. ISSN 1810-4967, 2022, vol. 19, no. 1, s. 91-105.
  článok

  článok