Výsledky vyhľadávania

 1. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KLENKA, Michal - LEŠKO, Peter. The Space Innovation: An Assumption of Sustainable Economic Development. In Digitalization & Smart Green (R)evolution. International Scientific Conference. Digitalization & Smart Green (R)evolution : The Proceedings of the International Scientific Conference, 15th–16th November 2018, (Bratislava, Slovakia). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4588-4, pp. 56-63. EDGE 692413.
  článok

  článok

 3. INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. 1st edition. Valencia : IATED Academy, 2018. CD-ROM [lxxviii, 9903 s.]. Dostupné na : <https://library.iated.org/publications/INTED2018> ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. RIFAIOVÁ, Daniela - JESNÝ, Martin. Technológie menia strojárom produkt aj výrobu. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, Apr-Máj 2018, č. 4, s. 31-34.
  článok

  článok

 5. ZÁBORSKÝ, Ján. Vitajte v exonomike : technológie, ktoré sú už dnes okolo nás a každodenne ich využívame, veľmi rýchlo zmenia, kde a ako bývame, pracujeme, aj to, ako dlho a kvalitne žijeme. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 14. decembra 2017, roč. 27, č. 50-51, s. 76-81.
  článok

  článok

 6. INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. 1st ed. Valencia : IATED Academy, 2017. online [lxxvi, 10125 s.]. Dostupné na : <https://library.iated.org/publications/INTED2017> ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079.
  INTED 2017

  elektronická kniha

 7. OECD reviews of innovation policy: Costa Rica 2017. Paris : OECD, 2017. 167 s. OECD reviews of innovation policy. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-costa-rica-2017_9789264271654-en> ISBN 978-92-64-27163-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 : The Digital Transformation. Paris : OECD, 2017. 220 s. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-scoreboard-2017_9789264268821-en> ISBN 978-92-64-26880-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SIRŮČEK, Pavel. [ Čtvrtá průmyslová revoluce a společnost 5. 0]. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0572-3043, 2017, roč. 25, č. 4, s. 87-92. Recenzia na: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizačný zlom / Peter Staněk, Pavlína Ivanová ; recenzenti: Milan Šikula, Štefan Volner. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľský dom ELITA, 2016. - ISBN 978-80-970135-8-5.
  článok

  článok

 10. VATCHENKO, Oleksandra B. - SVYSTUN, Kostiantyn O. Analýza technologického rozvoja regiónov na Ukrajine. In Actual Problems of Economics : peer-reviewed journal. - Kiev : National Academy of Management, 2017. ISSN 1993-6788, 2017, no. 11, pp. 49-58.
  článok

  článok