Výsledky vyhľadávania

 1. Organizovaný cestovný ruch v SR 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-569-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. Organizovaný cestovný ruch v SR 2015. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2016. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-484-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. KVASNOVÁ, Diana - PANČÍKOVÁ, Kristína. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na nákupné správanie obyvateľov krajín V4 v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 1, s. 54-59.
  článok

  článok


 4. FODRANOVÁ, Iveta - KUBIČKOVÁ, Viera. An Analysis of Slovak inbound tourism from a view of Hofstede's cultural dimension theory. - Registrovaný: Web of Science. In Hotelnictví, turismus a vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Hotelnictví, turismus a vzdělávání : sborník mezinárodní vědecké konference : 8. ročník : [19.10.2016, Praha, Česko]. - Praha : Vysoká škola hotelová v Praze, 2016. ISBN 978-80-87411-75-9, s. 31-37.
  článok

  článok


 5. KASAGRANDA, Anton. Výjazdový (zahraničný pasívny) cestovný ruch občanov Slovenskej republiky. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. ISSN 1804-252X, červenec 2015, roč. 6, č. 1, s. 27-39.
  článok

  článok


 6. Organizovaný cestovný ruch v SR 2014. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-392-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 7. Organizovaný cestovný ruch v SR 2013. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. 15 s. Podnikové štatistiky. ISBN 978-80-8121-256-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. HUDÁČKOVÁ, Lucia. Spotreba v cestovnom ruchu na Slovensku v období globálnej hospodárskej krízy. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2011. ISSN 0139-8660, 2011, roč. 44, č. 4, s. 203-211.
  článok

  článok


 9. BURANOVSKÝ, Juraj. Nákupné správanie obyvateľov krajín V4 ako návštevníkov v cestovnom ruchu. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 0139-8660, 2010, roč. 43, č. 4, s. 232-246.
  článok

  článok


 10. HUDECOVÁ-PODHORNÁ, Soňa. Kríza v cestovnom ruchu. In Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu. - Bratislava : SON MEDIA, 2009. ISSN 1335-9266, 2009, roč. 13, č. 4, s. 34-35.
  článok

  článok