Výsledky vyhľadávania

 1. Japan statistical yearbook 2018. 67th ed. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. xxx, 747 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Statistical handbook of Japan 2017. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. OSTROM, Elinor. Governing the commons : the evolution of institutions for collective action. Cambridge : Cambridge University Press, 2016. 280 s. ISBN 978-1-107-56978-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. NÉMETHOVÁ, Jana - KREJČOVÁ, Alica. Rybné hospodárstvo Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 1, s. 61-80.
  článok

  článok


 7. NÉMETHOVÁ, Jana - OREMUSOVÁ, Dáša - KREJČOVÁ, Alica. Regionálne diferenciácie rybného hospodárstva Slovenska. In Geografické informácie [elektronický zdroj]. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 675-690.
  článok

  článok


 8. Statistical handbook of Japan 2016. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2016. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Japan statistical yearbook 2017. 66th ed. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2016. xxx, 753 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD review of fisheries: Country statistics 2015. Paris : OECD, 2016. 522 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-country-statistics-2015_rev_fish_stat_en-2015-en> ISBN 978-92-64-25125-0. ISSN 2306-2312. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]