Výsledky vyhľadávania

 1. Statistical Handbook of Japan 2018. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2018. 195 s. Dostupné na : <http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/index.htm> ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. HOVORKOVÁ, Katarína. Rybolovná politika Islandu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 146-152 online.
  článok

  článok

 3. Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development. Paris : OECD, 2018. 176 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/mainstreaming-biodiversity-for-sustainable-development_9789264303201-en> ISBN 978-92-64-30319-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. POTISKOVÁ, Ingrid. Vplyv informačných technológii na marketingovú komunikáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 60-66 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. The EU in the World : 2018 Edition. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 155 s. Statistical Books. ISBN 978-92-79-86484-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. TIETENBERG, Tom - LEWIS, Lynne. Environmental and Natural Resource Economics. 11th Edition. New York : Routledge, 2018. 557 s. ISBN 978-1-138-63229-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. HARAKAĽOVÁ, Dorota. Právne režimy v Arktíde. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 212-220 online.
  článok

  článok

 8. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. Statistical handbook of Japan 2017. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]