Výsledky vyhľadávania

 1. Japan statistical yearbook 2018. 67th ed. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. xxx, 747 s. ISSN 0389-9004. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. The political economy of biodiversity policy reform. Paris : OECD, 2017. 113 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/environment/the-political-economy-of-effective-biodiversity-policy-reform_9789264269545-en> ISBN 978-92-64-26952-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. Building food security and managing risk in Southeast Asia. Paris : OECD, 2017. 256 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/building-food-security-and-managing-risk-in-southeast-asia_9789264272392-en> ISBN 978-92-64-27238-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. Statistical handbook of Japan 2017. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2017. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. DZIURA, Boris - PŘÍVARA, Andrej. Blue Economy Development in Latin America. In Reaguje environmentálna diplomacia dostatočne na nové výzvy v súvislosti s klimatickými zmenami? : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4490-0, s. 35-40.
  článok

  článok


 6. OECD Environmental Performance Reviews: Peru 2017. Paris : OECD, 2017. 311 s. OECD Environmental Performance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-peru_9789264283138-en> ISBN 978-92-64-28312-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. OECD Review of Fisheries : Policies and Summary Statistics. Paris : OECD, 2017. 124 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-policies-and-summary-statistics-2017_rev_fish_stat_en-2017-en> ISBN 978-92-64-28225-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 8. Agriculture, forestry and fishery statistics. 2015 ed. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. 202 s. Statistical books. ISBN 978-92-79-50759-5. ISSN 1977-2262. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Statistical handbook of Japan 2016. Tokyo : Statistics Bureau Ministry of Internal Affairs and Communications, 2016. 197 s. ISSN 0081-4792. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. OECD review of fisheries: Country statistics 2015. Paris : OECD, 2016. 522 s. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-of-fisheries-country-statistics-2015_rev_fish_stat_en-2015-en> ISBN 978-92-64-25125-0. ISSN 2306-2312. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]