Výsledky vyhľadávania

 1. BOČEK, Martin - JESENSKÝ, Daniel - VOZNÍKOVÁ, Andrea. Sémiotický průvodce POPAI CE : sémiotická teorie a praxe POP komunikace. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2019. ISSN 1211-5622, 2019, roč. 29, č. 1, s. 10-11.
  článok

  článok

 2. GAŠOVÁ, Zuzana. Der konzeptuelle Raum des Lexems Zeit im Kontext seiner Attribuierung. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2019. [256 s.] [12,81 AH]. Philologia, Band 239. ISBN 978-3-339-10214-0.
 3. KOSHARNAYA, Svetlana A. - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Intertekstuaľnosť kak diskursivnyj fenomen (ot Goracija do V. Sorokina). In Naučnyj rezuľtat : voprosy teoretičeskoj i prikladnoj lingvistiki. - Belgorod : National Research University. ISSN 2313-8912, 2019, tom 5, no. 1, s. 13-26 online.
  článok

  článok

 4. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Jazyk politických hesiel na Kube. In Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. - Plzeň : Nakladatelství Fraus. ISSN 1210-0811, 2019, roč. 62, č. 2, s. 19-28.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Farby v španielskej politike. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie IV. : zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4641-6, s. 548-566 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 6. ADAMCOVÁ, Lívia. Sprache Als Komplexes Gebilde – Theoretisch Und Angewandt. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 28-39 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. STAŠÁK, Jozef - SCHMIDT, Peter. Business Process Modelling Linguistic Approach Application in Public Administration (Self-Governmental). - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In International Journal of Business Performance Management. - Genève : Inderscience Publishers. ISSN 1741-5039, 2018, vol. 19, no. 2, pp. 209-236 online.
  článok

  článok

 8. SCHMIDT, Martin. O menej radikálnom prístupe k významu, esenciám a modalitám. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2018. ISSN 0046-385X, 2018, roč. 73, č. 8, s. 606-619.
  článok

  článok

 9. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Metáforas y otros tropos en el lenguaje político en España. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 853-864. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 10. MOCKOVÁ, Nina. Los sentimientos en la fraseología cromática española. In Studii romanice II : omagiu profesorilor Florica Dimitrescu şi Alexandru Niculescu la 90 de ani. - București : Editura Universității din București, 2018. ISBN 978-606-16-0976-5, p. 707-714. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok