Výsledky vyhľadávania

 1. SZÜCS, Gábor. Viacrozmerná analýza rozptylu a jej aplikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 3, s. 20-33.
  článok

  článok

 2. TARAGEL, Valér. Problém neodpovedania vo výberových skúmaniach. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 1339-987X, 2016, roč. 14, č. 1, s. 55-62 online. VEGA 1/0092/15.
  článok

  článok

 3. MCCORMICK, Keith - SALCEDO, Jesus - POH, Aaron. SPSS statistics for dummies. 3rd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2015. 370 s. ISBN 978-1-118-98901-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. CHAJDIAK, Jozef - COSKUN, Lucia. Konkurencieschopnosť slovenských firiem vinárskeho priemyslu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 3, s. 40-44. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/>
  článok

  článok

 5. ONDRUŠKA, Tomáš. Nadmerná sebadôvera a dôsledky jej prítomnosti pre oblasť poisťovníctva. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 52-59. VEGA 1/0431/14.
  článok

  článok

 6. TEREK, Milan. Možnosti riešenia problému neodpovedania v štatistických prieskumoch. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 2, s. 150-165. VEGA 1/0761/12.
  článok

  článok

 7. RUBLÍKOVÁ, Eva. Koeficient determinácie a ARIMA modely. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 19.
  článok

  článok

 8. TEREK, Milan. Optimálna alokácia výberu medzi stratá. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 1, s. 97-101. VEGA 1/0761/12. Dostupné na : < ftp://193.87.31.84/0185111/fss0114.pdf>
  článok

  článok

 9. MAREK, Luboš. Statistika v příkladech. Praha : Professional Publishing, 2013. 403 s. ISBN 978-80-7431-118-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 10. SIVAŠOVÁ, Daniela. [Štatistická indukcia pre ekonómov]. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2012. ISSN 1336-3514, 2012, roč. 10, č. 1, s. 211-212. Recenzia na: Štatistická indukcia pre ekonómov / Viera Pacáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3382-9.
  článok

  článok