Výsledky vyhľadávania

 1. PAŽITNÝ, František. Ľudské práva, slobody a hranice ich limitácie v čase pandémie. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 1, s. 66-72.
  článok

  článok

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Rôzne závery správneho súdu pri skutkovo a právne rovnakých skutočnostiach – vytvorenie stavu právnej neistoty (Rozsudok Najvyššieho súdu SR). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 3, s. 76-79.
  článok

  článok

 3. PASTIERIK, Vladimír. Malý konkurz (rok 2021) : (zákon č.421/2020 Z.z.). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 23-24.
  článok

  článok

 4. TRAGALOVÁ, Dagmar. Rodičovská dohoda - schválená súdom verzus uzatvorená v mediácii. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 2, s. 79-88.
  článok

  článok

 5. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní. 2x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : www.vsfs.cz/pravo
  časopis

  časopis

 6. ZORKOVÁ, Eva. Criminal Enforcement soutěžního práva v České republice. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2021. ISSN 1804-1183, 2021, č. 1, s. 15-20.
  článok

  článok

 7. ONDROVÁ, Júlia - ÚRADNÍK, Michal. Ústavné súdnictvo v Slovenskej republike. Recenzenti: Soňa Kubincová, Kamil Baraník, Miloš Maďar. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 227 s. ISBN 978-80-557-1849-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. ONDROVÁ, Júlia. Procesné lehoty ako prostriedok odstránenia prieťahov v konaní, v kontexte práva na spravodlivé súdne konanie. In Štát a právo : [vedecko-teoretický časopis]. - Banská Bystrica : BELIANUM, 2021. ISSN 1339-7753, 2021, roč. 8, č. 2-3, s. 160-174.
  článok

  článok

 9. OLEXOVÁ, Cecília - HUSŤÁK, Milan - SUDZINA, František. Carousel Fraud in Terms of Price Manipulation. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Financial Crime. - Bingley : Emerald Publishing. ISSN 1758-7239, 2021, vol., no., pp. [1-10] online. APVV-19-0124.
  článok

  článok

 10. BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, Marta. Spor o podstatu ústavného štátu na pozadí preskúmavania ústavnosti ústavných zákonov Slovenskej republiky. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 4, s. 271-290.
  článok

  článok