Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 504  
Vaša otázka: Heslá = "súdy"
 1. MICHALICA, Jakub - KATKOVČIN, Maroš. Náhrada škody v prípade nezákonného vylúčenia uchádzača z procesu verejného obstarávania. In Verejné obstarávanie - právo a prax : odborný dvojmesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2024. ISSN 1339-5963, 2024, roč. 11, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 2. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Identita dodávateľa pri posúdení oprávnenosti odpočtu DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1336-426X, 2024, roč. 21, č. 3, s. 71-74.
  článok

  článok

 3. VOZÁR, Jozef. Neodkladné opatrenia v súdnej ochrane proti nekalej súťaži. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2024. ISSN 0032-6984, 2024, roč. 107, č. 1, s. 3-23.
  článok

  článok

 4. MIČUDOVÁ, Tatiana. Dobré mravy v pracovnoprávnych vzťahoch. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2024. ISSN 1335-1508, 2024, roč. 29, č. 8, s. 72-79.
  článok

  článok

 5. ŠTEFKO, Martin. Odpovědnost vykonavatele veřejné funkce v nezávislém orgánu za nezákonné rozhodnutí, na příkladu Rady České televize. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na právne otázky v interdisciplinárnych súvislostiach. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2023. ISSN 1339-5467, 2023, roč. 11, no. 1, s. 50-66.
  článok

  článok

 6. KUDLOVÁ, Zuzana. Problémy znalcov podľa príslušnosti k odboru a odvetviu v konaní pre súdy a orgány verejnej moci. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 9.
  článok

  článok

 7. VETERNÍKOVÁ, Mária - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Annulment of Debt Relief Due to Dishonest Intention of the Debtor in the Decision-making Practice of Slovak Courts. In Law in Business of Selected Member States of the European Union. International Scientific Conference. "Law in Business of Selected Member States of the European Union" : Conference Proceedings. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2254-8. ISSN 2571-4082, pp. 95-106.
  článok

  článok

 8. ÜVEGESOVÁ, Vivienn. Procesné aspekty prekážky litispendencie v kontexte slovenskej a medzinárodnej právnej úpravy. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1336-6912, 2023, roč. 42, č. 2, s. 63-78.
  článok

  článok

 9. Forenzní vědy, právo, kriminalistika : Vědecké studie a analýzy: vědecký časopis : Scientific Studies and Analyses: Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Vysoká škola finanční a správní. 3x ročne. ISSN 2533-4387. Dostupné na : https://www.vsfs.cz/?id=2505-forenzni-vedy
  Forenzní vědy, právo, kriminalistika

  časopis

 10. FUDÁK, Lukáš. Zriadenie správnych súdov a reforma súdnej mapy - nová právna úprava. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1335-1583, 2023, roč. 28, č. 1, s. 126-229.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.