Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEJDOVÁ, Natália. eHealth – efektívny nástroj riadenia zdravotnej starostlivosti. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 598-610 online.
  článok

  článok

 2. BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Business intelligence riešenia pre sektor malých a stredných podnikov. In Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov. Medzinárodný vedecký workshop. Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodný vedecký workshop k riešeniu projektu VEGA č. 1/0562/14 : 12.11.2015, [Košice, Slovensko]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4216-6, s. 27-36 CD-ROM. VEGA 1/0562/14.
  článok

  článok

 3. GAŠPERANOVÁ, Agneša. Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky. In I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-905-5, s. 88-91.
  článok

  článok

 4. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Environmentálne účtovníctvo. In AIESA - Mladá veda 2007 : vedecký zborník doktorandov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. ISBN 978-80-225-2465-0.
  článok

  článok

 5. VRANA, Ivan - RICHTA, Karel. Zásady a postupy zavádění podnikových informačních systémů : praktická příručka pro podnikové manažery. Praha : Grada Publishing, 2005. 187 s. Management v informační společnosti. ISBN 80-247-1103-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 6. VYSUŠIL, Jiří - KAVAN, Michal. Controllingové integrační metody. Ostrava : MONTANEX, 1999. 248 s. Ekonomika-obchod-finance. ISBN 80-7225-012-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DAYAN, Armand. Marketing v průmyslu. Preklad: Eva Procházková. Praha : Nakladatelství HZ, 1997. 138 s. ISBN 80-86009-16-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]
 8. UNTERSTEIN, Michael. Unternehmensübergreifende Modellierung von Datenstrukturen. 1. Aufl. Wiesbaden : Deutscher Universitäts Verlag, 1996. 251 s. DUV Wirtschaftsinformatik. ISBN 3-8244-0306-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. KOMPASS - celosvětový informační standard. In Akcionář, 1993, roč. 4, č. 15, s. 1.
  článok

  článok

 10. HORÁKOVÁ, Iveta. Marketing v současné světové praxi. 1. vyd. Praha : Grada, 1992. 365 s. ISBN 80-85424-88-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]