Výsledky vyhľadávania

 1. BADURA, Ondřej. Interest Rates and Household Saving Behaviour: an Empirical Puzzle and a Solution Using Czech Data. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 5, s. 545-560.
  článok

  článok

 2. LUO, Kevin - KINUGASA, Tomoko - KAJITANI, Kai. Dynamic Efficiency in World Economy. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 5, s. 522-544.
  článok

  článok

 3. WEISS, Roland. Vývoj úverov na bývanie v Slovenskej republike. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 102-106 online.
  článok

  článok

 4. POLEČOVÁ, Petra. Vývoj úrokových sadzieb obligácií. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 369-377 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok

 5. FAYBÍKOVÁ, Ivana. Volatilita výnosových kriviek. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 45-52 online. VEGA 1/0120/18.
  článok

  článok

 6. STANIEK, Dušan. Cross-Currency Basis Spread and Its Impact on Corporate Lending Rates in the Czech Banking Sector. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 6, s. 688-709.
  článok

  článok

 7. SOBKOVÁ, Martina. Česko má druhé nejnižší sazby v EU, snad se jedná jen o dočasnou reakci na krizi... In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 9, s. 48-49.
  článok

  článok

 8. MEDZIHORSKÝ, Juraj. Snaha NBS o stabilizáciu zadlženosti obyvateľstva. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2020. ISSN 1335-5813, 2020, roč. 20, č. 1, s. 12-17.
  článok

  článok

 9. DOMONKOS, Tomáš - FIŠERA, Boris - ŠIRAŇOVÁ, Mária. Income Inequality as Long-Term Conditioning Factor of Monetary Transmission to Bank Interest Rates in EA Countries. In Working Papers. - Bratislava : Institute of Economic Research SAS. ISSN 1337-5598, 2020, no. 108, pp. 1-44 online. VEGA 1/0613/18, APVV-17-0551.
  článok

  článok

 10. POLEČOVÁ, Petra. Situation of Low Interest Rates and Its Impact on the Use of Bank Loans. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 502-511 online. VEGA 1/0309/18.
  článok

  článok