Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1883  
Vaša otázka: Heslá = "samospráva"
 1. Obecné noviny : týždenník miest a obcí : [odborno-metodický týždenník pre komunálnu sféru]. Bratislava : INPROST. 26x ročne. Dostupné na : <www.obecne-noviny.sk> ISSN 1335-650X.
  časopis

  časopis

 2. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Rozpočtové provizórium v podmienkach obce. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-0197, 2023, roč. 18, č. 1, s. 2-5.
  článok

  článok

 3. ČAJKA, Peter - ČAJKOVÁ, Andrea. Inovácie v rozpočtovaní miestnych samospráv na Slovensku. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 2, s. 273-278.
  článok

  článok

 4. KELLER, Marek. Zmluva o dielo - právny režim a jej uzavretie. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 10, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 11, s. 2-6.
  článok

  článok

 6. PAVLIK, Tomáš. Možnosť obcí financovať triedený zber komunálneho odpadu zo štrukturálnych fondov. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 1, s. 17-18.
  článok

  článok

 7. BRÁNIKOVÁ, Mária. Tlačivo daňového priznania subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2021. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 2-13.
  článok

  článok

 8. VEVERKOVÁ KONEČNÁ, Ingrid. Poskytovanie stravovania zamestnancom samosprávy v roku 2022. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-0197, 2022, roč. 17, č. 2, s. 22-27.
  článok

  článok

 9. HELLEBRANDOVÁ, Lenka - SVOBODA, Petr. Jak se můžeme zapojit do fungování obce aneb volby jsou jenom začátek. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 3, s. 14-17.
  článok

  článok

 10. SOLDÁN, Artúr. Kompetencie starostu a obecného zastupiteľstva vo vťahu k riadeniu obecného úradu. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1337-7523, 2022, roč. 15, č. 2, s. 16-19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.