Výsledky vyhľadávania

 1. HUDEC, Oto - SINČÁKOVÁ, Žofia. Changes in Sectoral Structure and Spatial Distribution in Europe: Where Has the De-Industrialisation Process Stalled? In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 1, s. 21-41.
  článok

  článok

 2. MATUŠOVIČ, Denis. Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0" : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2021. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. Promotion and Marketing Communications. 1st Edition. London : IntechOpen, 2020. 193 s. ISBN 978-1-83880-227-1. [Počet ex. : 3, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 4. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2020. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. 93 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. HVASTOVÁ, Jozefína - BLAŠČÁK, Pavel. Development of Aggregate Costs of Slovak Enterprises by Sectors. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 14-23.
  článok

  článok

 6. DORČÁKOVÁ, Ingrid - MARKOVIČ, Peter. Wellness ekonomika – budovanie udržateľného podnikateľského prostredia. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 134-144 online. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 7. HARUMOVÁ, Anna - LONDÁK, Ján. Research on Discounting Private Companies in the Markets of Central and Eastern Europe. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 229-246 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Specifics of the Supporting Sectors of the Creative Industries in the Slovak Economy. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 49-58 online. VEGA 1/0340/19, I-20-101-00.
  článok

  článok

 9. Sucho pomáha solárnym elektrárňam, ekonomiku ako celok však poškodzuje. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1339-2433, 2020, roč. 12, č. 5-6, s. 22-23.
  článok

  článok

 10. ČECH, Ľubomír. Tawhídna ekonomika ako variant islamského ekonomického modelu v podmienkach Iránskej islamskej republiky. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 83-91 online. VEGA 1/0490/19.
  článok

  článok