Výsledky vyhľadávania

 1. Expanding the Linguistic Landscape : Linguistic Diversity, Multimodality and the Use of Space as a Semiotic Resource. Edited by: Martin Pütz, Neele Mundt. Bristol : Multilingual Matters, 2019. 302 s. ISBN 978-1-78892-214-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Problem of sign. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, pp. 54-63 online.
  článok

  článok

 3. MELUŠOVÁ, Elena. Úskalia francúzsko-slovenského prekladu – teória a pedagogická prax. In Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu. zbierka vedeckých a metodických článkov. Aktuálne problémy výučby jazykov a prekladu : zbierka vedeckých a metodických článkov. - Bratislava : Eurasian academy, 2016. ISBN 978-80-971536-5-6, s. 118-132.
  článok

  článok

 4. VIŠŇOVSKÝ, Emil. Peirce a Rorty: Pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015. ISSN 0046-385X, 2015, roč. 70, č. 7, s. 497-504.
  článok

  článok

 5. ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : prěhled a slovníky. 4. vyd., v Karolinu 2. dopl. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum, 2011. 380 s. ISBN 978-80-246-1946-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 6. MARCELLI, Miroslav. Text, sieť a iné nečistoty. In Filozofia. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011. ISSN 0046-385X, 2011, roč. 66, č. 7, s. 623-633. Dostupné na : <http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/9/845-855.pdf>
  článok

  článok

 7. LIPKA, Leonhard. An outline of english lexicology : lexical structure, word semantics, and word-formation. 2nd ed. Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1992, reprint 2010. xi, 212 s. Forschung & [und] Studium Anglistik, 3. ISBN 978-3-484-41003-9. ISSN 0178-7861. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  An outline of english lexicology

  kniha

 8. CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of language. 3rd ed. New York : Cambridge University Press, 2010. vii, 516 s. ISBN 978-0-521-73650-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. FROTSCHER, Sven. 5000 znaků a symbolů světa : podrobný výklad s barevnými ilustracemi. Ilustrovali: Birgit a Sven Frotscherovi. Praha : GRADA Publishing, 2008. 259 s. ISBN 978-80-247-2230-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. 2. vyd. Olomouc : Rubico, 2008. 248 s. ISBN 978-80-7346-093-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]