Výsledky vyhľadávania

 1. Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Edited by: Zoltán Rajnai, Peter Schmidt, Mária Szivósová, Pavol Jurík. 1. Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 80 s. [5,16 AH]. ISBN 978-80-225-4500-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Trends and Innovations in E-business, Education and Security

  elektronická kniha

 2. SERIK, M. - KULTAN, Jaroslav - MUKHAMBETOVA, M. Organization a Client-Server Technology in MS SQL Server 2017. In Trends and Innovations in E- business, Education and Security. International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. Trends and Innovations in E-business, Education and Security : Reviewed Proceedings of Seventh International Scientific Videoconference of Scientists and PhD. Students or Candidates. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4500-6, pp. 48-54 CD-ROM.
  článok

  článok

 3. JURÍK, Pavol. Možnosti a prínosy virtualizácie v podnikovej informatike. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 18-25 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. HALEČKA, Miloš. Zvažujete cloud? Čo by ste o ňom mali vedieť. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 10, s. 18-19.
  článok

  článok

 5. HERDA, Maroš. Moderné databázy: cloudy aj bezpečnosť. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. Apríl - máj, s. 28-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0185185/GW005_2014_lowres.pdf>
  článok

  článok

 6. ŠKUTKOVÁ, Jana. Váš web: Získajte viac návštevníkov! In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2014. ISSN 1337-9798, 2014, roč. 6, č. September-október, s. 66-67. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0192848/GW009_010_2014_lowres.pdf>
  článok

  článok

 7. BIEL, Marián. Čo ponúka cloud itečkovému laikovi. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2013. ISSN 1335-0684, 18. apríla 2013, roč. 23, č. 15, s. 58-61.
  článok

  článok

 8. HEČKOVÁ, Gabriela. Ďalšie zásadné zmeny v IT sú neodvratné. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2013. ISSN 1337-9798, 2013, roč. 5, č. Máj-Jún, s. 37. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0169963/GW006_2013_lowres.pdf>
  článok

  článok

 9. CHALUPKA, Miroslav. Databázové systémy a ich využitie v praxi. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 127-132.
  článok

  článok

 10. PETRINEC, Filip. Cloud computing. In Manažment v teórii a praxi : zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 6. 12. 2012, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3351-1, s. 289-298.
  článok

  článok