Výsledky vyhľadávania

 1. MIKLÓS, László. Siete v krajine - územný systém ekologickej stability. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 3, s. 115-120.
  článok

  článok

 2. RUŽIČKOVÁ, Jana. Prírodné biotopy v ekologickej sieti a príklady ich riešenia v krajine. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 3, s. 134-137.
  článok

  článok

 3. CEBECAUEROVÁ, Martina. Economical network dynamics and environmental consideration in planning for renewable energy. In Geografický časopis. - Bratislava : Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences, 2007. ISSN 0016-7193, 2007, roč. 59, č. 3, s. 227-249.
  článok

  článok

 4. Aspekty implementácie národnej ekologickej siete Slovenska. Bratislava : Nadácia IUCN, 1996. 294 s. ISBN 2-8317-0359-X. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. KOREŇ, Milan - ŠTEFFEK, Jozef. Návrh národnej ekologickej siete Slovenska - NECONET. Bratislava : Nadácia IUCN, 1995. 371 s. ISBN 2-8317-0323-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. ŠTEFFEK, Jozef. Budovanie európskej ekologickej siete (EECONET) na území Slovenska. In Životné prostredie, 1995, roč. 29, č. 4, s. 188-191.
  článok

  článok

 7. LEEMANS, Rik - CRAMER, Wolfgang P. The IIASA Database for Mean Monthly Values of Temperature, Precipitation, and Cloudiness on a Global Terrestrial Grid. 1. ed. Laxenburg : International Institute for Applied Systems Analysis, 1991. 62 s. RR-91-18. ISBN 3-7045-0113-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]