Výsledky vyhľadávania

 1. ŠKVRNDA, František. Afganistan, neočakávaný, ale nevyhnutný dôsledok historickej neadekvátnosti neoliberálnej globalizácie na spôsob Západu vedeného USA. In Slovo: spoločensko-politický týždenník. - Bratislava : Občianske združenie Klub Nového slova. ISSN 1336-2984, 11.9.2021, s. [1-3] online. Dostupné na : <https://www.noveslovo.sk/node/102388>
  článok

  článok

 2. BŘEŇ, Jan - ZEMAN, Tomáš - URBAN, Rudolf. Possible Social, Economic and Security-Political Causes of Terrorism: View of Experts from the Czech Republic. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2020. ISSN 2464-6733, 2020, vol. 10, no. 1, pp. 46-49.
  článok

  článok

 3. GIZICKI, Wojciech. Global and Regional Security. A Return to Military Strength (?). In Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medziárodné vzťahy. - Bratislava : Ústav politických vied SAV, 2020. ISSN 1337-8163, 2020, roč. 13, č. 1, s. 4-17.
  článok

  článok

 4. BAČOVÁ, Laura. Dovolené spôsoby použitia sily či hrozby silou v podmienkach súčasného medzinárodného práva. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2020. ISSN 1339-5467, 2020, roč. 8, č. 1, s. 109-132.
  článok

  článok

 5. MEYER, Christoph O. - DE FRANCO, Chiara - OTTO, Florian. Warning about War : Conflict, Persuasion and Foreign Policy. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 314 s. ISBN 978-1-108-48607-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. CRAWFORD, Emily - PERT, Alison. International Humanitarian Law. 2nd Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 351 s. ISBN 978-1-108-72771-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. MCLAUGHLIN, Robert. Recognition of Belligerency and the Law of Armed Conflict. New York : Oxford University Press, 2020. 301 s. Lieber Studies, 3. ISBN 978-0-19-750705-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. DZIURA, Boris - RANETA, Leonid. The Role of Volunteer Military Units During ATO in Donbass Conflict. Their Impact on the Ongoing Reform of ZSU. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, p. 231-237 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. GODA, Samuel. Úloha trilaterálnej kontaktnej skupiny v ozbrojenom konflikte na východe Ukrajiny. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 300-304 online. KEGA 015EU-4/2018.
  článok

  článok

 10. ŠKVRNDA, František. Za rozširovaním Severoatlantickej aliancie sú geopolitické záujmy. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, máj 2018, roč. 18, č. 5, s. 48-51.
  článok

  článok