Výsledky vyhľadávania

 1. TOMEČKOVÁ, Lenka. Zahraničnopolitický rozmer inštrumentalizácie tureckej diaspóry v západnej Európe. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3502, 2021, roč. 16, č. 1, s. 73-97 online.
  článok

  článok

 2. GODA, Samuel - JILGE, Wilfried - NOVYKOV, Valeri. Zwischen korporativen Interessen und neuen Inseln der Veränderung – Lokalwahlen im Donbas 2020. In Ukraine Analysen. - Berlin : Bundezentrale fuer politische Bildung, 2020. ISSN [nemá], 2020, nr. 242, s. 18-21 [2 NS] online.
  článok

  článok

 3. HELMOVÁ, Milena. Rétorika „rakúskych Slobodných – FPÖ” pred a po Ibiza-afére. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 83-91.
  článok

  článok

 4. ADAMCOVÁ, Silvia. Radikalisierung des politischen Wortschatzes im Deutschen. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 13-21. VEGA 1/0344/20.
  článok

  článok

 5. PŘÍVARA, Andrej. Asylum Seekers and Refugees in Austria: Public Policy and Attitudes. - Registrovaný: Scopus. In Administraţie şi management public. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 2559-6489, 2020, no. 35, pp. 58-74 online. VEGA 1/0037/20, VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok

 6. BALEHA, Andrianna. Komparatívna analýza ekonomického a politického vývoja štátov Strednej Ázie po získaní nezávislosti. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 39-48 online.
  článok

  článok

 7. BEŇOVÁ, Zuzana. Demografické politiky alebo imigrácia, čo zastaví starnutie populácie? In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 65-74 online. MAGYC GA 822806.
  článok

  článok

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila. Americko-čínska colná vojna - pokračovanie v roku 2019. In Medzinárodné vzťahy 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 28. – 29. novembra 2019 = Conference Proceedings 20th International Scientific Conference at Smolenice Castle 28th - 29th November 2019. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2019. ISBN 978-80-225-4686-7. ISSN 2585-9412, s. 685-691 online.
  článok

  článok

 9. KASPROWICZ, Tomasz. 30 Years of Freedom in CEE: Various Paths and Destinations. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2019. ISSN 2391-7083, 2019, no. 11, s. 4-18.
  článok

  článok

 10. ZRAK, Andrej. Nemecko-ruské vzťahy v kontexte krízy na Ukrajine. In Aktuálne otázky politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne otázky politiky (Odborné sympózium: Výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu v Slovenskej republike) : VIII. medzinárodná vedecká konferencia a odborné sympózium, 7.-8. marca 2019, (Trenčianske Teplice, Slovensko). - Trenčín : Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie, Trenčianska univerzita, 2019. ISBN 978-80-8075-861-5, s. 208-216.
  článok

  článok