Výsledky vyhľadávania

 1. ANTALÍKOVÁ, Štefánia. Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy alebo čo hovoria čísla o vývoji v rokoch 2005 – 2015. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2016. ISSN 1335-5864, 2016, roč. 27, č. 3, s. 3-19.
  článok

  článok


 2. KRAJČÍR, Zdenko - MLSNOVÁ, Jana - SURMAJOVÁ, Žaneta. Zákon o výchove a vzdelávaní : školský zákon : komentár. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 588 s. Komentáre. ISBN 978-80-8168-354-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. HOLKOVÁ, Vieroslava. Ekonomické minimum : pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách. Posudzovala: Zuzana Buzinkaiová. 1. vyd. Nitra : Enigma, 2016. 399 s. [19,95 AH]. Chystáte sa na maturitu? ISBN 978-80-8133-055-1.

 4. GRANČAY, Martin. The Efficiency of answer switching in multiple choice tests in international economics. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 219-229 CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok


 5. LASKOVIČOVÁ, Tatiana - ONDREJOVÁ, Zuzana. Príručka na prijímacie skúšky : anglický jazyk. Recenzent: Eva Stradiotová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 92 s. [3,97 AH]. ISBN 978-80-225-4060-5. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 6. POSPÍŠILOVÁ, Jana. Príručka na prijímacie skúšky z jazyka nemeckého. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 80 s. [3,45 AH]. ISBN 978-80-225-3871-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 3]

 7. VÉGHOVÁ, Katarína et al. Felvételi útmutató és segédanyag : közgazdaságtan [elektronický zdroj]. Komárno : [Gazdaságtudományi Kar Selye János Egyetem], 2012. CD-ROM [131 s., 6,55 AH]. ISBN 978-80-8122-030-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 8. PELLER, František - STAREČKOVÁ, Anna - PINDA, Ľudovít. Matematika (krok za krokom na EU). [rozšír. a uprav. vyd.]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 357 s. [19,094 AH]. ISBN 978-80-225-3407-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana. Teória a prax využitia bakalárskeho štúdia. In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3287-7, s. 29-32.
  článok

  článok


 10. FECENKO, Jozef. Generované testy s elektronickým vyhodnocovaním odpovedných hárkov. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 10. marec 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3112-2, [S. 1-3].
  článok

  článok