Výsledky vyhľadávania

 1. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Digitalizácia a modernizácia zvyšujú kvalitu železničného prepravného procesu. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Přijdou přepravy bez hranic? In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 4, s. 30-31.
  článok

  článok

 3. JAROŠOVÁ, Beáta. Digitálne platformy a ich daňové posúdenie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 15, s. 7-13.
  článok

  článok

 4. ZEMANOVÁ, Lenka. Komparácia využívania platforiem zdieľanej ekonomiky v cestovnom ruchu. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 252-261 online.
  článok

  článok

 5. RÓZENFELDOVÁ, Laura - HUČKOVÁ, Regina. Zdieľané hospodárstvo v oblasti dopravy (vybrané otázky). In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. ISSN 1339-3995, 2019, roč. 7, č. 1, s. 108-119.
  článok

  článok

 6. TOMAN, Pavel. Spletité cesty balíkové cenotvorby. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 10, s. 16-19.
  článok

  článok

 7. FIGUROVÁ, Dana - ČIČKOVÁ, Zuzana. Cooperation in Distribution. - Registrovaný: Web of Science. In Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics : Multiple Criteria Decision Making XIX : Proceedings of the International Scientific Conference : 23rd May - 25th May 2018, Trenčianske Teplice, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-07-5, pp. 112-118. VEGA 1/0351/17.
  článok

  článok

 8. SEKERIN, Vladimir D. - SOROKINA, Galina P. - GOROKHOVA, Anna E. Prospects of Development of Transport Logistics in Russia. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2018. ISSN 1805-3246, 2018, č. 1, s. 23-30.
  článok

  článok

 9. LEGÉŇ, Marek. Slováci najviac "žerú" český RegioJet. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. novembra 2017, roč. 27, č. 46, s. 52-53.
  článok

  článok

 10. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Synchronization of capacitated vehicle routing problem among periods. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 66-78. VEGA1/0245/15.
  článok

  článok