Výsledky vyhľadávania

 1. URBANÍKOVÁ, Marta. Centrá zieľaných služieb a ich vplyv na regióny. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, [Česká republika], 14. - 16. června 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8587-9, s. 133-138 online.
  článok

  článok

 2. PŮČEK, Milan Jan - SOBOTKA, Martin - ŠIMČÍK, Antonín. Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2016. ISSN 1805-3246, 2016, č. 4, s. 79-88 online.
  článok

  článok

 3. BEDNÁR, Richard. Indicators of startup in gastronomy services. In Management : science and education. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics University of Žilina, 2015. ISSN 1338-9777, 2015, vol. 4, no. 2, s. 9-11.
  článok

  článok

 4. ŠENKOVÁ, Anna - MITRIKOVA, Jana - ANTOLIKOVA, Sandra. Analysis of the selected trends in tourism and hotel industry in Slovak Republic in 1989-2000. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, no. 1-2, pp. 62-65 online.
  článok

  článok

 5. PITRONOVÁ, Andrea. Outsourcing - každá zmena musí priniesť zisk. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 10, s. 24-25.
  článok

  článok

 6. Špeciálne služby pre klientov. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. PAVLÍK, Emil. Ekonomické výhody packingových služieb. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2015. ISSN 1335-2008, 2015, roč. 20, č. 4, s. 29.
  článok

  článok

 8. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Platobné služby v procese riadenia operačného rizika bánk. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 36-42. VEGA 1/0004/13.
  článok

  článok

 9. JAROŠOVÁ, Beáta. Finančné a poisťovacie služby oslobodené od DPH. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 8, s. 12-17.
  článok

  článok

 10. BARTA, Michal. Porovnanie inštitúcií služieb zamestnanosti vo vybraných krajinách EÚ. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 26-32 CD-ROM. VEGA 1/0103/12.
  článok

  článok