Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 434  
Vaša otázka: Heslá = "služby sociálne"
 1. ARSENEV, Aleksandr - HEIMBERGER, Philipp - SCHÜTZ, Bernhard. Das konjunkturelle Verhalten der Staatsausgaben für Gesundheit und Soziales in Österreich und Deutschland: Wie robust ist die OECD-Methodik? Forschungsbericht 25. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2024. 30 s.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 4x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.rilsa.cz/casopis-fsp/#archiv
  Fórum sociální politiky

  časopis

 3. GALLO, Peter - MIHALČOVÁ, Bohuslava - BALOGOVÁ, Beáta. Work Motivation of Social Workers in the Context of Management Innovations. In Marketing and Management of Innovations. - Sumy : Sumy State University. ISSN 2218-4511, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 55-63. KEGA 027PU-4/2022.
  článok

  článok

 4. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. 1. vydání. Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. 130 s. ISBN 978-80-245-2477-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. REPKOVÁ, Kvetoslava. Lekcia z pandémie COVID-19: skúsenosti a očakávania poskytovateľov pobytových sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 2, s. 109-129.
  článok

  článok

 6. UKROPEC, Anton. Správna žaloba v sociálnych veciach. In Právo pre ROPO a obce v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2023. ISSN 1337-7523, 2023, roč. 16, č. 5, s. 13-15.
  článok

  článok

 7. BLAHA, Filip. The Invisible in the Czech Republic: When the Social System Is Expensive and Inefficient. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2023. ISSN 2391-7083, 2023, no. 18, pp. 92-101.
  článok

  článok

 8. IVANIČKOVÁ, Mariana - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Analysis of the Process of Basic Modules of Social Services Information System. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 51-55. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 9. IVANIČKOVÁ, Mariana. Implementation Process of the Uniform Information System of Social Services in Slovakia. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XXIV. (2023) : Reviewed Proceeding of Posts from an 24. International Scientific Conference. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5133-5, s. 41-47.
  článok

  článok

 10. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7543, p. 2.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.