Výsledky vyhľadávania

 1. MAREŠOVÁ, Helena. Poskytování poradenské a sociální práce lidem bez domova s akcentem na jejich pracovní uplatnění. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 5, s. 21-29.
  článok

  článok

 2. Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. 6x ročne. ISSN 1802-5854. Dostupné na : https://www.vupsv.cz/casopis/
  časopis

  časopis

 3. BALOG, Boris - GÁLISOVÁ, Zuzana. Zmeny v podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 19-22.
  článok

  článok

 4. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí po novele zákona účinnej od 1. 1. 2021. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 3, s. 7-9.
  článok

  článok

 5. LACA, Slavomír - LACA, Peter. Výskumná štúdia podpory a pomoci sociálnych pracovníkov seniorom v čase prvej karantény COVIDU-19. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2021. ISSN 2464-7551, 2021, roč. 12, č. 2, s. 61-74.
  článok

  článok

 6. LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna et al. Základy sociálneho poľnohospodárstva. Recenzenti: Jan Moudrý, Patrik Rovný. 1. vydanie. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2021. 89 s. [6,65 AH]. VEGA 1/0650/20, EHP 2014-2021. ISBN 978-80-552-2349-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. KONEČNÁ VEVERKOVÁ, Ingrid. Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-7523, 2020, roč. 13, č. 7-8, s. 8-10.
  článok

  článok

 8. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o sociálnych službách - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2020. ISSN 1335-1583, 2020, roč. 25, č. 4, s. 275-294.
  článok

  článok

 9. PÁLENÍK, Michal - MUSILOVÁ, Magdaléna. Starostlivosť o seniorov v podmienkach Slovenskej republiky. In Forum statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2020. ISSN 1336-7420, 2020, roč. 16, č. 1, s. 34-45.
  článok

  článok

 10. GIRAŠEK, Jakub. Senior Housing in the Slovak Republic. In 4th International Scientific Conference - EMAN 2020 : Economics and Management: How to Cope With Disrupted Times. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. ISBN 978-86-80194-30-1. ISSN 2683-4510, pp. 285-294 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok