Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 126  
Vaša otázka: Heslá = "služby starostlivosti sociálnej"
 1. VIŠIĆ, Josipa. Market Characteristics and Entry Strategy Decision Making: The Market Perspective of Croatian Elderly Care Homes. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2024. ISSN 2334-6191, 2024, vol. 29, no. 1, pp. 5-15.
  článok

  článok

 2. CARBOCH, Radek. Prahy Domova Z: Etnografie konektivity v pobytové sociální službě. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 3, s. 269-292.
  článok

  článok

 3. SIKA, Peter. Availability of Social Services in the Slovak Republic in the Context of Population Aging. In Economic and Social Development. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : 99th International Scientific Conference on Economic and Social Development. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2023. ISSN 1849-7535, pp. 21-28. VEGA 1/0226/23, VEGA 1/0037/20.
  článok

  článok

 4. IVANIČKOVÁ, Mariana - BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Analysis of the Process of Basic Modules of Social Services Information System. In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 51-55. KEGA 035EU-4/2022.
  článok

  článok

 5. REPKOVÁ, Kvetoslava. Lekcia z pandémie COVID-19: skúsenosti a očakávania poskytovateľov pobytových sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2023. ISSN 1213-6204, 2023, roč. 23, č. 2, s. 109-129.
  článok

  článok

 6. SAKKA, Fadii. Supporting Family Capacity during the Economic Crisis. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 1, s. 92-104.
  článok

  článok

 7. GREY, Eva. The Position and Tasks of a Social Worker in Hospice Care in the Slovak Republic and the Czech Republic. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 4, s. 126-141.
  článok

  článok

 8. ŽÁČKOVÁ, Lucie - LOUČKA, Martin. Systémové hodnocení kvality péče a služeb: inspirace z oblasti paliativní péče. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2022. ISSN 1802-5854, 2022, roč. 16, č. 5, s. 2-9.
  článok

  článok

 9. CHLEBANOVÁ, Lenka - RUSNÁKOVÁ, Markéta. Podpora well-beingu sociálnych pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a kultúra organizácie na Slovensku. In Sociální práce : recenzovaný odborný časopis. - Brno ; Ostrava : Asociace vzdělavatelů v sociální práci : Evropský výzkumný institut sociální práce OU, 2022. ISSN 1213-6204, 2022, roč. 22, č. 6, s. 5-21.
  článok

  článok

 10. PILÁT, Miroslav. Asistent sociální péče jako alternativní instrument podpory. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2021. ISSN 1802-5854, 2021, roč. 15, č. 3, s. 13-19.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.