Výsledky vyhľadávania

 1. HALPERN, David. Inside the Nudge Unit : How Small Changes Can Make a Big Difference. 1st Edition. London : WH Allen, 2015, 2019 Revised Edition. 413 s. ISBN 9780753556559. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. KAČERAUSKAS, Tomas. Creative and Social Capital: Concepts, Problems and Contradictions. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 3, s. 235-249.
  článok

  článok

 3. QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. online 1229 s. ISBN 978-80-87952-30-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. CHOCHOLATÁ, Michaela. School Performance and Various Socioeconomic Factors: A GWR Approach for Slovak Data. In MME 2019: Mathematical Methods in Economics. International Conference. MME 2019: Mathematical Methods in Economics : Proceedings of the 37th International Conference, September 11–13, 2019, (České Budějovice, Czech Republic). - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6, s. 257-262 online. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 5. JANÁK, Dušan. Problematika národa v počátcích sociologické teorie ve střední Evropě prizmatem tzv. habsburského dilematu Ernesta Gellnera: příspěvek k historické sociologii vědění. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 2, s.152-178.
  článok

  článok

 6. Critical Perspectives on Human Rights. London : Rowman & Littlefield International, 2019. 252 s. ISBN 978-1-78660-015-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. BUNČÁK, Ján - HRABOVSKÁ, Anna - SOPÓCI, Ján. Spôsob života a kultúrna spotreba sociálnych tried v slovenskej spoločnosti. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 1, s. 25-43.
  článok

  článok

 8. SOPÓCI, Ján - HRABOVSKÁ, Anna. Sociálny kapitál a triedy v slovenskej spoločnosti. In Sociológia : časopis Sociologického ústavu. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 5, s. 502-524.
  článok

  článok

 9. LUBELCOVÁ, Gabriela - ZEMAN, Milan. Životné šance sociálnych aktérov v kontexte spoločenského vývoja na Slovensku - subjektívna dimenzia. In Sociológia : časopis Sociologického ústavu. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2019. ISSN 0049-1225, 2019, roč. 51, č. 5, s. 455-482.
  článok

  článok

 10. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - COPUŠ, Lukáš. How Far do the Education Institutions Realize That Their Students Follow different Role Models? The Comparison of Students’ Heroes on Different Educational Levels. In 12th International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2019 Proceedings : 12th International Conference of Education, Research and Innovation. - Sevila, Spain : IATED Academy, 2019. ISBN 978-84-09-14755-7. ISSN 2340-1095, pp. 4244-4253 online. VEGA 1/0393/16.
  článok

  článok