Výsledky vyhľadávania

 1. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  časopis

  časopis

 2. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Madison : University of Wisconsin Press. 4x ročne. ISSN 0022-166X. Dostupné na : http://jhr.uwpress.org
  časopis

  časopis

 3. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Dostupné na : http://www.sociologia.sav.sk/static.php?id=1153
  časopis

  časopis

 4. QUAERE 2020. interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2020 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů = Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS - Akademické sdružení, 2020. 1443 s. Dostupné na : <https://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/quaere_2020.pdf> ISBN 978-80-87952-32-0.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. KNOŠKOVÁ, Dana. Zdravie, starnutie a vplyv socioekonomického statusu ľudí nad päťdesiat rokov na zdravie v Európe. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 2, s. 129-139.
  článok

  článok

 6. MRVA, Marianna. Sociálny kapitál a subjektívna pohoda na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 2, s. 111-131. APVV-15-0653, VEGA 2/0122/19.
  článok

  článok

 7. TALEB, Nassim Nicholas. Skin in the Game : Hidden Asymmetries in Daily Life. New York : Random House, 2020. 279 s. ISBN 978-0-425-28464-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. KASALA, Karol. Esencialistický (tradičný) verzus konštruktivistický prístup k regionálnej identite. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. ISSN 0016-7193, 2020, roč. 72, č. 4, s. 337-349.
  článok

  článok

 9. STENA, Ján. K prameňom verejnosti: pokus o sociologickú interpretáciu. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 2, s. 153-179.
  článok

  článok

 10. MAĎAROVÁ, Zuzana - HARDOŠ, Pavol - OSTERTÁGOVÁ, Alexandra. What Makes Life Grievable? Discursive Distribution of Vulnerability in the Pandemic. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2020. ISSN 0323-1844, 2020, roč. 55, č. 4, s. 11-30.
  článok

  článok