Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 735  
Vaša otázka: Heslá = "sociológia"
 1. Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Bratislava : Sociologický ústav SAV. 6x ročne. ISSN 0049-1225. Dostupné na : https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=journal-list&journal_no=36
  Sociológia

  časopis

 2. Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum mládeže. Bratislava : Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 4x ročne. ISSN 1335-1109
  Mládež a spoločnosť

  časopis

 3. Journal of Human Resources. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Madison : University of Wisconsin Press. 6x ročne. ISSN 0022-166X. Dostupné na : http://jhr.uwpress.org
  Journal of Human Resources

  časopis

 4. Slovak Journal of Political Sciences [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences. 2x ročne. Dostupné na : <http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps> ISSN 1335-9096.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. QUAERE 2023. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. QUAERE 2023. roč. XIII. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. 1278 s. ISBN 978-80-87952-38-2.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. Economic annals-XXI : Research Journal [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Kiev : Institute of Society Transformation. 6x ročne. Dostupné na : <http://ea21journal.world/> ISSN 1728-6239.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 7. PETLÁK, Erich - BIELESZOVÁ, Dušana. Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam. In Didaktika : [odborný dvojmesačník]. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1338-2845, 2023, roč. 4, č. 2, s. 5-9.
  článok

  článok

 8. STEPANOV, Vitalii - RESHYTKO, Anna - KOBIAKOVA, Iryna. The Mental Consideration of Resilience as a Relevant Social Concept (a Corpus-Based Research of American English). In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2023. ISSN 2199-6504, 2023, vol. 24, issue 2, pp. 69-90.
  článok

  článok

 9. QUAERE 2022. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2022. roč. XII. 1. vydání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2022. 795 s. ISBN 978-80-87952-36-8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. BÁRÁNY, Eduard. Sociologická imaginácia pre právo. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2022. ISSN 0032-6984, 2022, roč. 105, č. 5, s. 392 - 404.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.