Výsledky vyhľadávania

 1. MEGYESIOVÁ, Silvia. Využívanie SAS-EG na PHF v Košiciach. In SAS Letná škola 2006 : Hotel Dukla, Bratislava 7.9.2006. - [Bratislava] : SAS Institute Inc., cop. 2006.
  článok

  článok

 2. CONTAL OK: Kvalitní ľudia a produkty sú tie správne ingrediencie úspechu. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 3-4, s. 4-6.
  článok

  článok

 3. HUBIČKA, Filip. PNS automatizuje, má dva nové sortery. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 3, s. 18-20.
  článok

  článok

 4. MARIANYI, Peter. ERP má stále čo ponúknuť aj po 35 rokoch. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 14-16.
  článok

  článok

 5. KOLEMBUS, Anton. Softvér - účtovanie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 12-22.
  článok

  článok

 6. FULLER, Crispian. Understanding the Impact of Brexit: The Case of Foreign Software Corporations in Scotland and South East England. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 173-191.
  článok

  článok

 7. HUBIČKA, Filip - TOMAN, Pavel. Fungovat musí všechno. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 6, s. 12-15.
  článok

  článok

 8. RUSNAK, Slavomíra Andrea. Osobnostné a majetkové práva v oblasti IT : autor v IT oblasti pod ochranou zákona. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 2-3, s. 114-127.
  článok

  článok

 9. HORVÁTHOVÁ, Miroslava. Využitie doplnkov programu MS Excel v podniku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIV. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 14. International Scientific Conference, April 28th – 30th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4820-5, p. 125 online.
  článok

  článok

 10. BRNOVÁ, Miroslava. Softvér z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 7-8, s. 68-73.
  článok

  článok