Výsledky vyhľadávania

 1. SILNÁ, Karolína. Sociální solidární ekonomika − spravedlivější systém fungování hospodářství a společnosti je možný. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2020. ISSN 1802-5854, 2020, roč. 14, č. 2, s. 30-31.
  článok

  článok

 2. SIKA, Peter. Komparácia dôchodkových systémov vo vybraných krajinách Európskej únie. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 1, s. 131-142. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 3. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. Christmas Allowance as a Non-System Tool for Sustainability of Quality of Life of Slovak Seniors. In Sustainability : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 9, pp. 1-14. VEGA 1/0251/19.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 4. VOTOUPALOVÁ, Markéta. The Wrong Critiques: Why Internal Border Controls Don’t Mean the End of Schengen. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 1, s. 73-99.
  článok

  článok

 5. ZUBAĽOVÁ, Alena. Eligibility of Social Factors in Taxation. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4330-8, p. 31.
  článok

  článok

 6. SIKA, Peter. Legislatívne zmeny v inštitúte minimálneho dôchodku. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148, 2019, roč. 5, č. 2, s. 61-68 online. VEGA 1/0251/19.
  článok

  článok

 7. ZUBAĽOVÁ, Alena. Eligibility of Social Factors in Taxation. - Registrovaný: Web of Science. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4356-8. ISSN 1805-9104, pp. 435-443 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok

 8. BELKOVICSOVÁ, Daša. Špecifické finančné vzťahy v rámci územnej samosprávy v SR. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-16 online.
  článok

  článok

 9. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela. Vplyv zavedenia dôchodkového stropu na výšku starobných dôchodkov na Slovensku. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 128-139.
  článok

  článok

 10. VOJTÍŠEK, Petr. Princip solidarity ve financování služeb sociální péče. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova. Nakladatelství Karolinum, 2018. 135 s. ISBN 978-80-246-3709-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]