Výsledky vyhľadávania

 1. Čo dáva - alebo uberá - práci zmysel? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 11.
  článok

  článok

 2. FRIEDMAN, Ron. 5 mýtov o úžasných pracoviskách. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 10-11.
  článok

  článok

 3. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok

 4. MOŠKOVÁ, Martina - KOŠIBOVÁ, Miroslava. Komunikácia - kľúč k spokojnosti a dobrým vzťahom. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1339-2433, 2019, roč. 11, č. 3, s. 70-73.
  článok

  článok

 5. VEINBENDER, Kristína. Duševní zdraví hraje stále důležitejší roli. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 13-17.
  článok

  článok

 6. MOUČKOVÁ, Kristýna. Když sport pomáhá a utužuje vztahy v práci. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 32-33.
  článok

  článok

 7. Pracovní spokojenost zaměstnanců. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 6-7.
  článok

  článok

 8. SMRČKA, Štěpán. Otevřená komunikace v otevřeném prostoru. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 6-7, s. 70-73.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - PSOTA, Ivan - MUCSKA, Matej. Motivácia a pracovná spokojnosť zdravotníckych pracovníkov. In Trendy v manažmente a ekonomike z pohľadu ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-042-1, s. 72-88 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Komunikačné kanály vo firemnej praxi. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 138-152 CD-ROM.
  článok

  článok