Výsledky vyhľadávania

 1. Čo dáva - alebo uberá - práci zmysel? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 11.
  článok

  článok

 2. FRIEDMAN, Ron. 5 mýtov o úžasných pracoviskách. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 3/2015, roč. 20, zoš. 78, s. 10-11.
  článok

  článok

 3. REHÁKOVÁ, Helena. Šesť otázok, ktoré pomôžu vybudovať v tíme dôveru. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2009. ISSN 1335-1729, 3/2009, roč. 14, zoš. 54, s. 36-37.
  článok

  článok

 4. URIGA, Ján. Employee a Customer Experience jsou spolu úzce provázané. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 3, s. 26-27.
  článok

  článok

 5. TURECKIOVÁ, Michaela. Motivation to Work for Employees in Regional Education and Possibilities to Influence it. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 1, s. [1-8].
  článok

  článok

 6. HOVORKA, Petr. Dejte značce pevné základy. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People management forum, 2020. ISSN 1212-690X, 2020, č. 4, s. 6-7.
  článok

  článok

 7. MIČUDOVÁ, Tatiana. Práca z domu, tzv. home office. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1337-0197, 2020, roč. 15, č. 3, s. 19-20.
  článok

  článok

 8. HABÁNIK, Jozef - MARTOŠOVÁ, Adriana - LETKOVÁ, Natália. The Impact of Managerial Decision-making on Employee Motivation in Manufacturing Companies. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 38-50.
  článok

  článok

 9. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Využívanie metódy prieskumov angažovanosti zamestnancov podnikmi doma a v zahraničí. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 109-114. VEGA 1/0017/20 (50%), I-20-103-00 (50%).
  článok

  článok

 10. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Motivational Factors and Job Satisfaction of Employees in Agriculture in the Context of Performance of Agricultural Companies in Slovakia. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Agricultural Economics. - Praha : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 9, s. 402-412 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0388/20IT.
  článok

  článok