Výsledky vyhľadávania

 1. KOŠALKO, Ivan. Všetci hovoria o tvorbe hodnoty, ale čo to vlastne je? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2015. ISSN 1335-1729, 4/2015, roč. 20, zoš. 79, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Service Failures and How the Perception of Justice Affects the Level of Satisfaction. In International Journal of Economics & Business Administration. - Piraeus : International Strategic Management Association (ISMA). ISSN 2241-4754, 2021, vol. 9, no. 1, pp. 105-117 online.
  článok

  článok

 3. POLLÁK, František - MARKOVIČ, Peter. Economic Activity as a Determinant for Customer Adoption of Social Media Marketing. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 7, pp. 1-12 online. VEGA 1/0240/20, VEGA 1/0140/21.
  článok

  článok

 4. MIŠÍK, Martin. Ako získavať spätnú väzbu od klientov? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1339-2433, 2021, roč. 13, č. 1-2, s. 49-49.
  článok

  článok

 5. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Meranie finančného zdravia českých nemocníc. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 126-127 online.
  článok

  článok

 6. DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Využití samoobslužných pokladen v maloobchodě: jejich vliv na zákaznickou spokojenost a vývoj těchto technologií na českém trhu. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Vydavatelství ZČU v Plzni, 2021. ISSN 1805-0603, 2021, č. 1, s. 3-10 online.
  článok

  článok

 7. BARTKOVÁ, Lucia. Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi ako integrálna súčasť systémov manažérstva kvality. Recenzenti: Mariana Sedliačiková, Mariana Šramková. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2021. 147 s. ISBN 978-80-557-1878-1.
  kniha

  kniha

 8. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Do obchodov prichádzajú vianočné edície. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 10-12.
  článok

  článok

 9. PETÁK, Soňa. Zákazník chce v predajni sociálny kontakt. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2020. ISSN 1335-2008, 2020, roč. 25, č. 5, s. 6-7.
  článok

  článok

 10. UITZ, Thomas Oliver - PFRIEMER, Heinrich. Service Failure and Customer Response. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 390-398 online.
  článok

  článok