Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 131  
Vaša otázka: Heslá = "spoločnosť globálna"
 1. BEŇOVÁ, Zuzana. Analysis of Current Migration Flows in International Enviroment. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 7-14.
  článok

  článok

 2. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Human Security, Human Rights and International Law. In Development of Cooperative Security : zborník je výstupom z projektu VEGA 1/0842/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5117-5, s. 33-38. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 3. ČECH, Ľubomír. Afghanistan’s Position in the Current System of International Relations. In Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2023: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. - 24. novembra 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5128-1. ISSN 2585-9412, s. 71-82. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 4. VOROBIYENKO, Petro. Global Reasons of World Instability and Ways to Its Decrease. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2022. ISSN 1728-6239, 2022, vol. 195, no. 1-2, pp. 4-12.
  článok

  článok

 5. PROFANT, Tomáš Imrich. The Discourse of Education in “Development”. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VII. : zborník príspevkov zo 7. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4987-5. ISSN 2729-8981, s. 333-343.
  článok

  článok

 6. SONIA, Shah. The Next Great Migration : The Story of Movement on a Changing Planet. 1st Edition. London : Bloomsbury Publishing, 2020. 387 s. ISBN 978-1-5266-2664-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. VAIVODE, Irena - SCEULOVS, Deniss. The Relevance of “Born Global” Definition in the Research Process. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527, 2019, roč. 13, č. 34, s. 113-124.
  článok

  článok

 8. ŠVEJDOVÁ, Natália. Porušovanie ochranných známok vo vybranom priemysle. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 107-114 online. I-19-104-00.
  článok

  článok

 9. Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. Zostavila: Elena Fifeková ; recenzenti: Zuzana Brinčíková, Ján Luchava. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 140 s. CD-ROM [7 AH]. ITMS 26240120032. ISBN 978-80-225-4621-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. States of Fragility 2018. Paris : OECD, 2018. 279 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/states-of-fragility-2018_9789264302075-en> ISBN 978-92-64-30206-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.