Výsledky vyhľadávania

 1. Information at Work : Information Management in the Workplace. 1st Edition. London : Facet Publishing, 2019. 179 s. ISBN 978-1-78330-275-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. How's Life in the Digital Age? : Opportunities and Risks of the Digital Transformation for People's Well-Being. Paris : OECD, 2019. 171 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-s-life-in-the-digital-age_9789264311800-en> ISBN 978-92-64-31179-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. MILDEOVÁ, Stanislava - DALIHOD, Martin. Simulačně orientované nástroje Business Intelligence: průzkum v praxi. In Scientia et societas : časopis pro spoločenské vědy a management. - Praha : Newton College, 2019. ISSN 1801-7118, 2019, roč. 15, č. 1, s. 65-74.
  článok

  článok

 4. KŇAŽKOVÁ, Veronika - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Virtual Currency and Its Importance in Today´s Digitized Society. In SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. International Scientific Symposium. SM 2019: Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management : Proceedings of the 24th International Scientific Symposium, 17th May, 2019, (Subotica, Republic of Serbia). - Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, 2019, s. 512-519 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2019 : zborník vedeckých prác. Zostavovatelia: Adam Cibuľa, Ivana Dancáková, Natália Goda ... [et al.] ; recenzenti: Kristína Baculáková, Peter Csányi, Ľubomír Čech ... [et al.]. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. online 348 s. [28,28 AH]. ISBN 978-80-225-4627-0. ISSN 2585-9404.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ŚLIWA, Renata. Towards the Maturity of ICT Regulation - Integrated Regulation. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 179-194.
  článok

  článok

 7. Modern Technologies of Society Development : Collective Scientific Monograph. Reviewers:. Bożena Gajdzik, Yuliia Bilotserkivska, Tetyana Zubro. 1st Edition. Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, 2019. [410 s.]. ISBN 978-83-946765-6-8.
 8. Digital Economy and Digital Society. Reviewers: Pavlo Zakharchenko, Tadeusz Pokusa, Oksana Miroshnychenko. 1st Edition. Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2019. [339 s.]. Series of Monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts, Monograph 22. ISBN 978-83-952000-6-9.
 9. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. Informačná spoločnosť - prostriedok budovania znalostnej ekonomiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 2, s. 51-66 online.
  článok

  článok

 10. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti. Organizacija in negotovosti v digitalni dobi : konferenčni zbornik : 37. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti : 21. - 23. marec 2018, Portorož, Slovenija [elektronický zdroj]. Recenzijski odbor/Reviewers Committee: Alenka Baggia ... [et al.]. 1. izdaja. Maribor : Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, 2018. online [1284 s.]. ISBN 978-961-286-146-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha