Výsledky vyhľadávania

 1. CHANG, Ha-Joon. Economics : The User's Guide : A Pelican Introduction. London : Pelican /Penguin Books, 2014. 502 s. ISBN 978-0-718-19703-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 0]
 2. GERHARDTOVÁ, Sue. Sobecká společnost : jak jsme se zapomněli navzájem milovat a místo toho vyděláváme peníze. Praha : Beta, 2011. 331 s. ISBN 978-80-7306-476-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. ZUBAĽOVÁ, Alena - KERUĽ, Tomáš. Ekonomické teórie v intenciách hospodárskej krízy. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II : sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře, Šlapanice, 21.-22. ledna 2010. - Brno : Tribun EU, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0, s. [1-5].
  článok

  článok

 4. RANSDORF, Miroslav. Cykly vývoja kapitalistického systému. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2010. ISSN 1335-7883, 2010, roč. 65, č. 4, s. 28-29.
  článok

  článok

 5. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Vlastný a cudzí kapitál ako podmienené nároky na majetok spoločnosti z pohľadu teórie opcií. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2008. ISSN 1336-1732, September 2008, roč. 1, č. 1-2, s. 104-114.
  článok

  článok

 6. MÁRTON, Milan. Poznámky k univerzalite v období globalizácie. In Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta : zborník príspevkov z 3. slovenského filozofického kongresu konaného v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 7.-9. novembra 2005. - Bratislava : Slovenské filozofické združenie pri SAV, 2006, s. 75-80.
  článok

  článok

 7. NORDSTRÖM, Kjell A. - RIDDERSTRALE, Jonas. Karaoke kapitalismus : nenapodobujte! V businessu vítězí odlišnost. Preklad: Viktor Faktor. Praha : Grada Publishing, 2005. 323 s. ISBN 80-247-1209-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. MÁRTON, Milan. Globalizácia - moderný, či postmoderný fenomén? In Acta culturologica : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 12. -13. 10. 2005 pri príležitosti založenia Katedry kulturológie FiF UK. - Bratislava : Národné osvetové centrum v Bratislave, 2005. ISBN 80-7121-258-x, s. 211-217.
  článok

  článok

 9. CHOLUJ, Vladimír. Hawken, P. - Lovins, A. - Lovinsová , L. H.: Přírodní kapitalismus. Praha: Mladá fronta, 2003, 480 s. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2004. ISSN 0323-262X, 2004, roč. 33, č. 4, s. 520-522. Recenzia na: Přírodní kapitalismus. - Praha : Mladá fronta, 2003.
  článok

  článok

 10. ČIERNIK, Anton. Kríza globálnych ekonomických teórií. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. ISSN 1335-2741, 2003, roč. 6, č. 2, s. 80-88.
  článok

  článok