Výsledky vyhľadávania

 1. STASHUK, Roman. Religion and Society in Ukraine: Forms of Interaction. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 2, s. 55-62.
  článok

  článok

 2. MULLINS, Marty Manor. Forgotten Velvet: Understanding Eastern Slovakia’s 1989. In New Perspectives : interdisciplinary journal of Central & East European politics and international relations. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2019. ISSN 2336-825X, 2019, vol. 27, no. 3, pp. 63-100.
  článok

  článok

 3. Open Government in Tunisia: La Marsa, Sayada and Sfax. Paris : OECD, 2019. 80 s. OECD Public Governance Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-in-la-marsa-sayada-and-sfax-in-tunisia_9789264310995-en> ISBN 978-92-64-31098-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MARTINKOVIČOVÁ, Miriam et al. Quo vadis súčasná spoločnosť : interdisciplinárna reflexia vybraných tém. Recenzenti: Viera Marková, Erika Lalíková. 1. vydanie. Banská Bystrica : BELIANUM, 2019. 187 s. ISBN 978-80-557-1605-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 5. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki : sbornik materijalov učastnikov kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 13-14 aprelja 2018, (Rostov-na-Donu, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2018. 511 s. ISBN 978-5-89546-962-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. GREGOR, Miloš - VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news dezinformacích a manipulacích!!! 1. vydání. Brno : CPress, 2018. 142 s. ISBN 978-80-264-1805-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. LAZORČÁKOVÁ, Tímea. Tribunály občianskej spoločnosti. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 2, s. 53-61.
  článok

  článok

 8. ŠTEFANČÍK, Radoslav. My a "oni" pod jednou strechou: Vplyv medzinárodnej migrácie na vývoj občianskej spoločnosti. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae : politologický zborník 8. - Košice : [Univerzita P. J. Šafárika], 2018. ISBN 978-80-8152-655-8, s. 65-75.
  článok

  článok

 9. OKASOVÁ, Zuzana. Sustainability and Community Elasticity: The Importance of Time. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 151-160.
  článok

  článok

 10. ČIHOVSKÁ, Viera. Sociálne partnerstvá firiem v kontexte zvyšovania kvality života a kreovania občianskej spoločnosti. In Studia commercialia Bratislavensia : Scientific Journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1337-7493, 2018, roč. 11, č. 2, s. 165-181. VEGA 1/0066/18.
  článok

  článok