Výsledky vyhľadávania

 1. STASHUK, Roman. Religion and Society in Ukraine: Forms of Interaction. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 2, s. 55-62.
  článok

  článok

 2. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki. Kruglyj stol s meždunarodnym učastijem. Graždanskoje jedinstvo, etnokuľturnoje i konfessijonaľnoje mnogoobrazije kak cennostnyje osnovanija i faktory konsolidaciji rossijskogo obščestva: otečestvennyje i zarubežnyje praktiki : sbornik materijalov učastnikov kruglogo stola s meždunarodnym učastijem, 13-14 aprelja 2018, (Rostov-na-Donu, Rossija). 1. izdanije. Rostov-na-Donu : Izdateľstvo JURIJU RANCHiGS, 2018. 511 s. ISBN 978-5-89546-962-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. Recenzenti: Pavel Nečas, Jana Lasicová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Interpolis, 2018. online 443 s. ISBN 978-80-972673-5-3.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. ŠTEFANČÍK, Radoslav. My a "oni" pod jednou strechou: Vplyv medzinárodnej migrácie na vývoj občianskej spoločnosti. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae : politologický zborník 8. - Košice : [Univerzita P. J. Šafárika], 2018. ISBN 978-80-8152-655-8, s. 65-75.
  článok

  článok

 5. OKASOVÁ, Zuzana. Sustainability and Community Elasticity: The Importance of Time. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 151-160.
  článok

  článok

 6. Development Co-operation Report 2018 : Joining Forces to Leave No One Behind. Paris : OECD, 2018. 470 s. Development Co-operation Report. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2018_dcr-2018-en> ISBN 978-92-64-30365-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. DŽATKOVÁ, Veronika. Politická dimenzia občianskej spoločnosti. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. ISSN 1335-2741, 2018, roč. 21, č. 1, s. 8-23.
  článok

  článok

 8. POLO, Mario Rodríguez. An Unexpected Impact of the Debate about Refugees in Slovak Republic. In Prognostické práce : vedecký časopis. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 1338-3590, 2018, vol. 10, no. 1-2, s. 35-45.
  článok

  článok

 9. LAZORČÁKOVÁ, Tímea. Tribunály občianskej spoločnosti. In Studia Iuridica Cassoviensia. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISSN 1339-3995, 2018, roč. 6, č. 2, s. 53-61.
  článok

  článok

 10. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.