Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 828  
Vaša otázka: Heslá = "spoločnosti akciové"
 1. KAPOUNEK, Svatopluk - STEJSKALOVÁ, Jolana. Tax News: Evidence from Google Searches and News Coverage. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2023. ISSN 2464-7683, 2023, vol. 73, no. 4, pp. 330-350.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠOVÁ, Lucia. The Development of a Company in Crisis From the Point of View of Simply Joint-Stock Company. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5085-7, s. 71-76. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 3. DROTÁR, Martin - KELLO, Daniel. Zákaz finančnej asistencie: brzda M&A trhu a priestor na legislatívnu zmenu. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. ISSN 1339-8652, 2023, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 4. PRAJOVÁ, Marcela. Zdaňovanie podielu na zisku vyplateného fyzickej osobe. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 13, s. 8-21.
  článok

  článok

 5. KOVÁČIKOVÁ, Andrea - LEŠICKÁ, Nela. Rozsah vylúčenia akcionára zo spoločnosti. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 4, s. 122-126.
  článok

  článok

 6. JENČOVÁ, Juliána - STAŠKO, Martin - TKAČÍKOVÁ, Lenka. Zhodnotenie finančnej situácie vybranej spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 15. medzinárodnej vedeckej konferencie, 12.-14.05.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-4819-9, s. 72-82 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 7. KOLEMBUS, Anton. Účtovanie rozdelenia výsledku hospodárenia v účtovnej jednotke. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 2, s. 29-39.
  článok

  článok

 8. KOLEMBUS, Anton. Vysporiadanie výsledku hospodárenia v akciovej spoločnosti a spoločnosti s. r. o. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 5, s. 26-36.
  článok

  článok

 9. ZEMAN, Jakub. Institutes and Aspects of a Simple Join Stock Company. In Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021. Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2021 : prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (8. ročník). - Praha : Nakladatelství Vysoké školy finanční a správní, 2021. ISBN 978-80-7408-237-5, s. 113-125 online.
  článok

  článok

 10. JANÁČ, Viliam. Právo na prednostné upisovanie akcií. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 6, s. 208-215.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.