Výsledky vyhľadávania

 1. IŠTOK, Michal - KRIŠTOFÍK, Peter. Dosiahlo už využívanie daňových rajov slovenskými spoločnosťami svoj vrchol? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2019. ISSN 1335-5813, 2019, roč. 19, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 2. SÁBO, Jozef. Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach. In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 282-296.
  článok

  článok

 3. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Specifics of an Indirect Post-Merger Integration of a Complementary Goods Manufacturing Company Into a Group of the Premium Automobile Industry. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 83-98 online.
  článok

  článok

 4. HORNICKÁ, Renáta. Majetková podstata skupiny podnikov prezentovaná v konsolidovanej účtovnej závierke. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 14-23 CD-ROM. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok

 5. BUUS, Tomáš. Risks and Transfer Pricing Regulation at the Multinational Enterprises' Routine Units: A Literature Review. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 6, pp. 621–636.
  článok

  článok

 6. HORNICKÁ, Renáta. The Nature and Importance of Dislosing Information About Interests in Any Subsidiaries, Joint Ventures and Associates According to IFRSs. In Financial Management of Firms and Financial Institutions. International Scientific Conference. Financial Management of Firms and Financial Institutions : Proceedings : 11th International Scientific Conference : 6th - 7th September 2017, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical university of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4139-7. ISSN 2336-162X, p. 301-311.
  článok

  článok

 7. ZÁBORSKÝ, Ján. Pobočky poisťovní na Slovensku silnejú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok

 8. BARTH, Martin - MARKOVIČ, Peter. Herausforderungen an das Finanzmanagement bei der PostMerger-Integration - besondere Berücksichtigung der Transaktion vom Tier1 zur Tochtergesellschaft eines OEM. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016. ISSN 2454-1028, 2016, roč. 13, č. 1, s. 41-53 online. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 9. V mé firmě převažují muži, kteří přede mnou mají respekt. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 7-8, s. 13-15.
  článok

  článok

 10. KVAŠŇÁK, Lukáš. Matador posilňuje automobilovú vetvu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 15. októbra 2015, roč. 25, č. 41, s. 52-55.
  článok

  článok