Výsledky vyhľadávania

 1. SÁBO, Jozef. Osobný rozsah smernice o materských a dcérskych spoločnostiach. In Dny práva 2017 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 282-296.
  článok

  článok


 2. BUUS, Tomáš. Risks and Transfer Pricing Regulation at the Multinational Enterprises' Routine Units: A Literature Review. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 6, pp. 621–636.
  článok

  článok


 3. HORNICKÁ, Renáta. Majetková podstata skupiny podnikov prezentovaná v konsolidovanej účtovnej závierke. In Zachovanie a rast majetkovej podstaty ako relevantný nástroj trvalo udržateľného rozvoja podniku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4477-1, s. 14-23 CD-ROM. KEGA 026 EU-4/2016.
  článok

  článok


 4. HORNICKÁ, Renáta. Účtovné informácie prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke. In Potreba skvalitnenia účtovných informácií s využitím nadnárodných úprav, osobitne IFRS, v legislatívnych podmienkach Slovenskej republiky : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4570-9, s. 20-26. KEGA 026EU-4/2016.
  článok

  článok


 5. ZÁBORSKÝ, Ján. Pobočky poisťovní na Slovensku silnejú. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 23. júna 2016, roč. 26, č. 25.
  článok

  článok


 6. V mé firmě převažují muži, kteří přede mnou mají respekt. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 7-8, s. 13-15.
  článok

  článok


 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Matador posilňuje automobilovú vetvu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 15. októbra 2015, roč. 25, č. 41, s. 52-55.
  článok

  článok


 8. HALUZA, Ivan. Čokoláda z Bratislavy neodíde. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 18. septembra 2014, roč. 24, č. 37, s. 32-35.
  článok

  článok


 9. KLÁSEKOVÁ, Martina. Zahraničné pobočky pália aj Britov. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. marca 2014, roč. 24, č. 10, s. 48-49.
  článok

  článok


 10. MORAVČÍKOVÁ, Elena. Zdieľané služby a ich efekt v podniku. In Nové trendy v oblasti rozpočtovo-kapitálových a finančných rozhodnutí a ich vplyv na hodnotu podniku : zborník vedeckých statí : výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/1071/12. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3955-5, s. 39-44. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok