Výsledky vyhľadávania

 1. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy : monografia. Recenzenti: Mykola Sidak, Martin Winkler, Slávka Gunárová, Peter Jedinák, Peter Mikloš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 157 s. [8,96 AH]. ISBN 978-80-571-0295-3.
 2. SIKA, Peter. Zmeny v dôchodkových systémoch vybraných krajín. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 98-111 online. ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 3. MEHEŠ, Marek. Starobný dôchodkový systém na území SR. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 58-63 CD-ROM.
  článok

  článok

 4. MATUŠOVIČOVÁ, Monika. Kolektívne investovanie a možnosti jeho rozvoja. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 52-59 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 5. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Die Zusatzrentengesellschaft als Subjekt der Finanzmarktaufsicht in der Slowakei. In Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung. - Wien : MANZ. ISSN 2078-1059, Februar 2017, jg. 58, nr. 1, s. 41-45.
  článok

  článok

 6. DLUHOŠ, Martin. Using portfolio theory in the second pension pillar in Slovakia – searching for an efficient set of portfolios. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 0323-262X, 2017, roč. 46, č. 2, s. 184-194. VEGA I-17-101-00.
  článok

  článok

 7. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku. Recenzenti: Ľuboš Pavelka, Andrea Tirscherová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 212 s. [12,3 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-663-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 6, prezenčne 6]
 8. ŠIŠKOVIČOVÁ, Alžbeta. Eco-efficiency of district heating systems in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2017 : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2017 : conference proceedings : knowledge and skills for sustainable development: the role of economics, business, management and related disciplines : [20th] international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 4 - 6 april 2017. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4429-0, pp. 455-461 online. VEGA 1/0313/14.
  článok

  článok

 9. DLUHOŠ, Martin. Potential and benefits of risk diversification from index funds in the second pension pillar. In Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities. scientific conference. Pension - ageing - public finances: future challenges and opportunities : scientific conference : 12. - 13. september 2017, Bratislava, Slovakia. - [Bratislava] : [The Institute of economic research of the Slovak academy of sciences], 2017, p. [1] [1 NS] online. I-17-101-00.
  článok

  článok

 10. TKÁČOVÁ, Daniela et al. Finančné trhy a bankovníctvo. Recenzovali: Jana Kotlebová, Ján Tencer. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 310 s. [20,1 AH]. ISBN 978-80-7552-528-4. [Počet ex. : 21, z toho voľných 11, prezenčne 3]