Výsledky vyhľadávania

 1. HUCKO, Pavel. Deň inžinierov a technikov Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 5-6, s. 18-19.
  článok

  článok

 2. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika - sektorový aspekt. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. 324 s. ISBN 978-80-225-2294-6. [Počet ex. : 7, z toho voľných 4, prezenčne 1]
 3. KLAS, Antonín. Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku (860 - 2005). Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2006. 191 s. ISBN 80-7144-156-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. Adresár členov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. [Zostav. Edita Holičková, Jozef Chajdiak]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 1999. 26 s. ISBN 80-88946-01-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. 30 rokov slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti : slávnostná konferencia, Bratislava 26. marca 1998 : zborník. [Zostav. Jozef Chajdiak, Ján Luha]. Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 1998. 58 s. ISBN 80-967658-4-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Advances in economic theory : Sixth World Congress. Vol. 1. 1. ed. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 327 s. Econometric Society Monographs, No. 20. ISBN 0-521-48459-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. MERTLÍK, Pavel. Konference Evropské asociace pro evoluční politickou ekonomii. In Politická ekonomie, 1991, roč. 39, č. 4, s. 375-376.
  článok

  článok

 8. LHOTSKÝ, Oldřich. Společnost pro moderní řízení práce. In Práce a mzda, 1991, roč. 39, č. 8, s. 47-50.
  článok

  článok

 9. Asian-Pacific operations research APORS '88 : new challenges for OR/MS in the Asian-Pacific region. Preceedings of the first conference of the Association ... Amsterdam : North-Holland, 1990. 736 s. ISBN 0-444-88652-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]