Výsledky vyhľadávania

 1. GRAUSOVÁ, Anna. Konsolidovaná účtovná závierka ako zdroj finančných informácií o skupine podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-9.
  článok

  článok

 2. VAČOKOVÁ, Lenka. Komanditná spoločnosť s komplementárom v podobe spoločnosti s ručením obmedzeným. In Právo v podnikání v členských státech EU : sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference, Karviná, 12. - 13. listopad 2009. - [Karviná] : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. ISBN 978-80-7248-570-3, s. 145-148.
  článok

  článok

 3. FEKETE, Imrich. Právne formy spoločného podnikania. In Ekonomický a právny poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 1999. ISSN 1335-0714, 1999, č. 12, s. 145-161.
  článok

  článok

 4. LIEBAU, E. - WAHNSCHAFFE, P. Management strategies of multinationals in developing countries. In Intereconomics, 1992, roč. 27, č. 4, s. 190-198.
  článok

  článok

 5. SEJFUL'MULJUKOV, I. Inostrannyje investicii v dobyvajuščich otrasljach. In Rossijskij ekonomičeskij žurnal, 1992, č. 11, s. 83-92.
  článok

  článok

 6. BAROCH, L. Cílem je získat 10 procent trhu. : Aktivita rakouského koncernu ÖMV-Gruppe a společnosti ÖMV-ČSFR na čs. trhu pohonných hmot. In Revue obchodu, průmyslu, hospodářství, 1991, roč. 16, č. 12, s. 6-7.
  článok

  článok

 7. ČIRKUNOV, O. - GORODISSKIJ, A. Porjadok sozdanija predprijatij s inostrannym učastijem v Švejcarii. In Vnešnjaja torgovlja, 1991, č. 10, s. 17-20.
  článok

  článok

 8. Prywatyzacja przedsiebiorstw panstwowych w opinii naukowcov z RFN i Austrii. In Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa, 1991, roč. 42, č. 2, s. 20-22.
  článok

  článok

 9. ŠUMILOV, V. Sozdanije i dejatel'nost' smešannych obščestv. In Vnešnjaja torgovlja, 1991, č. 6, s. 24-27.
  článok

  článok

 10. PLANDOROVÁ, Helena - MINČIČ, L. Investoři mají rádi jasno. : K přílivu zahraničního kapitálu do ČSFR. In Hospodárske noviny, 1991, č. 38, s. 3.
  článok

  článok