Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 342  
Vaša otázka: Heslá = "spolupráca cezhraničná"
 1. BISENBAEV, Adilbek et al. International Scientific Collaboration in the Research System: Dynamics, Opportunities and Challenges for Kazakhstan. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2023. ISSN 1728-6239, 2023, vol. 203, no. 5-6, pp. 4-15.
  článok

  článok

 2. CSÁNYI, Peter. Cooperative Security – The USA and the EU. In Development of Cooperative Security : zborník je výstupom z projektu VEGA 1/0842/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5117-5, s. 24-32. VEGA 1/0842/21.
  článok

  článok

 3. FILIPEC, Ondřej. The Cooperation between EU and NATO in Response to Hybrid Threats – A Retrospective Analysis from the Institutionalist Perspective. In Slovak Journal of Political Sciences. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2023. ISSN 1335-9096, 2023, vol. 23, no. 1, s. 27-55.
  článok

  článok

 4. ČIČKÁNOVÁ, Petra. Zákon o cezhraničnej spolupráci. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-1508, 2023, roč. 28, č. 2-3, s. 7-47.
  článok

  článok

 5. MESARČÍK, Matúš. Cezhraničné prenosy osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 1, s. 117-123.
  článok

  článok

 6. MESARČÍK, Matúš. Cezhraničné prenosy osobných údajov. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1335-1508, 2022, roč. 27, č. 2-3, s. 163-169.
  článok

  článok

 7. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Marketing miest a obcí. Recenzenti: Gabriela Pajtinková Bartáková, Peter Baláži. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 137 s. [9,40 AH]. ISBN 978-80-225-5032-1. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 8. DANČO, Ján - ČECH, Ľubomír. An Analysis of the Iran-Afghanistan Relations after the Taliban Takeover of 2021. - Registrovaný: Scopus. In Studia Politica : Romanian Political Science Review. - Bucharest : University of Bucharest. ISSN 1582-4551, 2022, vol. 22, no. 2, pp. 333-355.
  článok

  článok

 9. The Czech Republic and Horizon 2020 : A Spotlight by CORDIS. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2022. 38 s. ISBN 978-92-78-43054-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. SIMONOVÁ, Dorota. História spolupráce Slovenskej republiky a Ukrainy na hraničných vodách. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2022. ISSN 0322-886X, 2022, roč. 65, č. 5-6, s. 9-11.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.