Výsledky vyhľadávania

 1. KOPČÍKOVÁ, Mária. Vyjednávanie, spolupráca, súperenie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 5, s. 69-70.
  článok

  článok


 2. GARAJ, Patrik. Súpera nemusíte roztrhať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 16. apríla 2015, roč. 25, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok


 3. ORVISKÁ, Marta - HUŇADY, Ján. Univerzity, inovácie a ich regionálny rozmer. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015 [elektronický zdroj]. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-8 [CD-ROM].
  článok

  článok


 4. DRIENIKOVÁ, Kristína. Perspektívy ďalšieho rozvoja a prehĺbenia spolupráce Slovenska s Ruskom. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 135-139.
  článok

  článok


 5. CHUGURYAN, Simona. Rozhovor s predstviteľom MŠ SR. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 5.
  článok

  článok


 6. STRHAN, Rastislav. Možnosti a problémy rozvoja spolupráce medzi univerzitami a praxou v pedagogickej oblasti. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 18-24.
  článok

  článok


 7. JIRÁSEK, Jaroslav A. Evropské university v přechodu. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1801-4690, březen-duben 2009, roč. 5, č. 2, s. 48-50.
  článok

  článok


 8. The organization of economic innovation in Europe. New York : Cambridge University Press, 2008. x, 396 s. ISBN 978-0-521-06571-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. NAUMOV, Sergei. Coordinating the interests of business and institutions of higher education as the most important factor of knowledge-based economy development. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2007. ISSN 0323-262X, 2007, roč. 36, č. 2, s. 171-178.
  článok

  článok


 10. LISÝ, Ján. Makroekonomické aspekty znalostnej ekonomiky vo svetle Lisabonskej stratégie. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2006. ISSN 1335-0900, November 2006, roč. 14, č. 11, s. 3-4.
  článok

  článok