Výsledky vyhľadávania

 1. KOVAČEVIĆ, Dubravka. Life after Academia: Preparing Students for Successful Collaboration. In Early Career Academics' Reflections on Learning to Teach in Central Europe : An Open Access Book. - London : SEDA, [2018]. ISBN 978-1-902435-63-3, pp. 68-75.
  článok

  článok

 2. Skills Strategy Implementation Guidance for Slovenia : Improving the Governance of Adult Learning. 2018 ; Paris : OECD. 209 s. OECD Skills Studies. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/education/skills-strategy-implementation-guidance-for-slovenia_9789264308459-en> ISBN 978-92-64-30844-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. KOPČÍKOVÁ, Mária. Vyjednávanie, spolupráca, súperenie. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 5, s. 69-70.
  článok

  článok

 4. GARAJ, Patrik. Súpera nemusíte roztrhať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 16. apríla 2015, roč. 25, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. ORVISKÁ, Marta - HUŇADY, Ján. Univerzity, inovácie a ich regionálny rozmer. In Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy. Medzinárodná vedecká konferencia. Finančná stabilita a udržateľný rast v Európskej únii: súčasný stav a perspektívy : zborník príspevkov z [9. ročníka] medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, 27. október 2015. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. ISBN 978-80-557-1054-9, s. 1-8 [CD-ROM].
  článok

  článok

 6. DRIENIKOVÁ, Kristína. Perspektívy ďalšieho rozvoja a prehĺbenia spolupráce Slovenska s Ruskom. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 135-139.
  článok

  článok

 7. CHUGURYAN, Simona. Rozhovor s predstviteľom MŠ SR. In Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis. - Nitra : SlovDidac, 2010. ISSN 1335-003X, 2010, roč. 18, č. 5.
  článok

  článok

 8. JIRÁSEK, Jaroslav A. Evropské university v přechodu. In Human resources management : odborný časopis pro řízení lidských zdrojů. - Praha : Economia, 2009. ISSN 1801-4690, březen-duben 2009, roč. 5, č. 2, s. 48-50.
  článok

  článok

 9. STRHAN, Rastislav. Možnosti a problémy rozvoja spolupráce medzi univerzitami a praxou v pedagogickej oblasti. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2009. ISSN 1335-5864, 2009, roč. 20, č. 4, s. 18-24.
  článok

  článok

 10. The organization of economic innovation in Europe. New York : Cambridge University Press, 2008. x, 396 s. ISBN 978-0-521-06571-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]