Výsledky vyhľadávania

 1. HELMOVÁ, Milena. Durch gegenseitiges Vertrauen zum zufriedenstellenden interkulturellen Dialog. In Sprache und interkulturelle Kommunikation. Interdisziplinäre Perspektiven in der Sprachforschung. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1354-0, s. 117-130 [1,01 AH].
  článok

  článok

 2. TÓBLOVÁ, Eva. Analýza spolupráce základných škôl so zákonnými zástupcami žiakov. In Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání. Mezinárodní vědecká konference. Autoevaluační kultura a kvalita vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [Praha, Česko, 1.5.2017]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-36-4, s. 120-125 online.
  článok

  článok

 3. BIELESZOVÁ, Dušana. Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1336-9849, 2016, roč. 11, č. 2, s. 9-13.
  článok

  článok

 4. GARAJ, Patrik. Súpera nemusíte roztrhať. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 16. apríla 2015, roč. 25, č. 15, s. 40-41.
  článok

  článok

 5. GÁBORÍKOVÁ, Eva. Aktualizujte váš "kultúrny softvér". In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1339-2433, 2015, roč. 7, č. 11, s. 28-30.
  článok

  článok

 6. GÁBORÍKOVÁ, Eva. Ako "Small Talk" ovplyvňuje priebeh a úspech rokovania? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1339-2433, 2014, roč. 6, č. 9, s. 58-60.
  článok

  článok

 7. KVASNIČKOVÁ, Adela. Vedy o kultúre v transkultúrnej perspektíve. In Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej : 15. mája 2014 v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1, s. 52-56 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. BOLERÁCOVÁ, Zdenka. Výskum kultúry a kultúrneho života zahraničných Slovákov – súčasť dejín národnej kultúry. In Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Kulturológia: kreativita, kultivácia, kultúrnosť : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej kulturologičke Anne Fischerovej : 15. mája 2014 v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-223-3616-1, s. 95-101 CD-ROM.
  článok

  článok

 9. KUBOVIČOVÁ, Mária. Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách : školský rok 2011/2012. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 4, s. 11-15.
  článok

  článok

 10. KUŽMOVÁ, Lucia. Kultúrna dimenzia intra-Európskej diplomacie. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 870-876 [CD-ROM].
  článok

  článok