Výsledky vyhľadávania

 1. European Urban and Regional Studies [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, 2017-, Registrovaný: Current Contents Connect. London : Sage Publications Ltd. 4x ročne. Dostupné na : <http://journals.sagepub.com/loi/eura> ISSN 1461-7145.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. CIBUĽA, Adam. Slovensko-čínske vzťahy na pozadí iniciatívy novej hodvábnej cesty. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4506-8. ISSN 2585-9404, s. 39-45 online.
  článok

  článok

 3. PIERŚCIENIAK, Agata. Collaboration As a Determinant of Local Development – Research Challenges. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike: scientific on-line journal about Economy and Economics. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2018. ISSN 1336-9105, 2018, roč. 13, č. 1, s. [10-17].
  článok

  článok

 4. National Risk Assessments : A Cross Country Perspective. Paris : OECD, 2018. 301 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/governance/national-risk-assessments_9789264287532-en> ISBN 978-92-64-28752-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. OECD Development Co-operation Peer Reviews: Canada 2018. Paris : OECD, 2018. 129 s. OECD Development Co-operation Peer Reviews. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-canada-2018_9789264303560-en> ISBN 978-92-64-30355-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development. Paris : OECD, 2018. 176 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/mainstreaming-biodiversity-for-sustainable-development_9789264303201-en> ISBN 978-92-64-30319-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. Development Co-operation Report 2018 : Joining Forces to Leave No One Behind. Paris : OECD, 2018. 470 s. Development Co-operation Report. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2018_dcr-2018-en> ISBN 978-92-64-30365-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. Multilateral Development Finance : Towards a New Pact on Multilateralism to Achieve the 2030 Agenda Together. Paris : OECD, 2018. 287 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/development/multilateral-development-finance_9789264308831-en> ISBN 978-92-64-30882-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SCHEURER, Lea - HAASE, Annegret. Diversity and Social Cohesion in European Cities: Making Sense of Today’s European Union–Urban Nexus Within Cohesion Policy. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2018. ISSN 1461-7145, 2018, vol. 25, no. 3, pp. 337-342.
  článok

  článok

 10. TICHÝ, Lukáš - PROUZA, Jan. Je Evropská unie energetický aktér ve vztazích s vybranými zeměmi subsaharské Afriky? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 3, s. 9-31.
  článok

  článok